Λεξιστορείν: Τρέχει το δάκρυ κορόμηλο!

Η έκφραση «τρέχει  το δάκρυ κορόμηλο» χρησιμοποιείται στην περίπτωση που κάποιος κλαίει με έντονο τρόπο, χύνοντας πολλά δάκρυα.

Η λέξη κορόμηλο πιθανότατα είχε την αρχική μορφή καρυόμηλον (κάρυον=καρύδι+ μήλο), λόγω του ότι ο συγκεκριμένος καρπός της κορομηλιάς μάς θυμίζει (ως προς το μέγεθος και το σχήμα) καρύδι.