Εγκρίθηκε το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του δήμου Ρόδου

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου της Ρόδου για το 2020, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή 17 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον πίνακα στοχοθεσίας που αφορά στον Δήμο Ρόδου γενικά, τα έσοδα ανέρχονται συνολικά στα 138.988.969 ευρώ, από τα οποία τα 25.754.611 ευρώ προέρχονται από επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, τα 8.350.284 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Επίσης, τα 37.566.242 ευρώ είναι ο στόχος για τα ίδια έσοδα του Δήμου τα οποία προέρχονται από πηγές όπως οι πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία, τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, φόρους και εισφορές κ.α. Ακόμη, στο 1.387.000 ευρώ είναι ο στόχος για τα ίδια έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.

Επίσης, τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις για παρελθόντα έτη (ΠΟΕ) ανέρχονται στα 2.747.036 ευρώ ενώ τα λοιπά έσοδα (σ.σ. εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, επιστροφές χρημάτων κτλ.) υπολογίζονται στα 15.183.796 ευρώ. 

Στα παραπάνω προστίθενται και τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, τα οποία ανέρχονταν στα 48 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έξοδα
Στο ίδιο ποσό, των 138.988.969 ευρώ, αναμένεται να κυμανθούν και τα έξοδα. Συγκεκριμένα, στα 29.450.613 ευρώ ανέρχονται οι αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού και στα 51,808.720 τα έξοδα χρήσης μαζί με το κόστος του προσωπικού.

Στα 36.011.836 ευρώ οι δαπάνες για επενδύσεις ενώ οι πληρωμές ΠΟΕ στα 6.040.000 ευρώ. Στα 14.185.800 ευρώ είναι οι αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων ενώ προστίθεται και το αποθεματικό ύψους 1.492.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους ήταν 6.500.000 ευρώ.

Τέλος, γη διαφορά για συμφωνία με τον προϋπολογισμό για το νέο έτος, που ανέρχεται στα 203.988.969 ευρώ, είναι οι προβλέψεις για μη είσπραξη βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ ύψους 65.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται τέλος ότι στο ΟΠΔ του 2020 που εγκρίθηκε, περιλαμβάνεται και η στοχοθεσία του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας, του ΔΟΠΑΡ, του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης  και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.