Αν υπήρχαν πολλές «Θάλειες», ο κόσμος μας θα ήταν πιο όμορφος

Μια και μοναδική είναι η κυρία Θάλεια, όπως και να προσπαθήσει κανείς να προσεγγίσει, την πολύπλευρη κοινωνική και ανθρωπιστική της δράση. Αεικίνητη, αποτελεσματική, κοινωνική και δυναμική, παράγοντας ουσιαστικό έργο για την ίδια την κοινωνία μας, χωρίς να επιδιώκει κανένα απολύτως αντάλλαγμα.

Κανένα κείμενο και καμία τιμητική διάκριση δεν θα μπορέσει ποτέ να αποτυπώσει ακριβώς το σπουδαίο της έργο. Έργο ζωής για την ακρίβεια, το οποίο παραδειγματίζει τους πάντες. Όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Και το βέβαιο είναι ένα:
ότι αν ο κόσμος μας είχε και περισσότερες «Θάλειες», τότε σίγουρα θα ήταν πιο όμορφος, πιο ανθρώπινος και πιο ευαίσθητος.
                                                                                                                                                                                                            Μιχ.Μ.