27,7 τόνοι εμπορευμάτων εισήχθησαν το πρώτο εννιάμηνο του 1959 στα Δωδεκάνησα

1ην ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ «ΓΥΡΙΣΜΑ» ΤΟΥ ΦΙΛΜ «ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ» - ΘΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΝΙΒΕΝ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21.

Ο παραγωγός και σεναριογράφος της ταινίας «Κανόνια του Ναβαρόνε» κ. Καρλ Φόρμαν ανήγγειλε χθες εις την Βρετανικήν Πρωτεύουσαν ότι εις το φιλμ αυτό, εκτός του Γκρέγκορυ Πεκ και του Άντονυ Κουήν πρόκειται να συμπράξη και ο Ντέιβιντ Νίβεν.

Η κινηματογράφησις της ταινίας θα αρχίση εις τας Αθήνας εις τας 8 Φεβρουαρίου, το κυρίως όμως γύρισμα θα γίνη εις την Ρόδον από 1ης Μαρτίου. Τελικώς υπολογίζεται ότι το έργον, το οποίον θα σκηνοθετήση ο Αλεξάντερ Μακέντρικ θα στοιχίση 6 εκατομμύρια δολλάρια και θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερον μέχρι σήμερον της Βρετανικής κινηματογραφίας. Ως γνωστόν την εκμετάλλευσιν της ταινίας ανά τον κόσμον έχει κατ’ αποκλειστικότητα η Αμερικανική Εταιρεία «Κολούμπια».

ΟΜΙΛΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΘΑ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΠΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ως ανεκοινώθη, από της 15ης Φεβρουαρίου θα αρχίσουν αι αεροπορικαί αφίξεις εις Ρόδου ομίλων Άγγλων περιηγητών, οργανούμεναι υπό διαφόρων ταξιδιωτικών γραφείων της Ευρώπης. Οι εν λόγω όμιλοι θα παραμένουν εις Ρόδον επί 3-4 ημέρας επισκεπτόμενοι τα διάφορα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΔ κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ως πληροφορούμεθα, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Αργύριος Θεοχάρης θα αναχωρήση κατά τα τέλη τρέχοντος μηνός εις Αθήνας, δια την προώθησιν διαφόρων Εμποροβιομηχανικών ζητημάτων.

Ο κ. Θεοχάρης, κατά την εις Αθήνας παραμονήν του θα έλθη εις επαφήν με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της πρωτευούσης, προς εξέτασιν από κοινού διαφόρων γενικωτέρων θεμάτων.

Οι χωροφύλακες θα παροτρύνουν δια την επέκτασιν του πρασίνου
Η Ανωτέρα Διοίκησις Χωροφυλακής Δωδεκανήσου δια διαταγής της προς απάσας τας αστυνομικάς Αρχάς της Δωδεκανήσου έδωσε οδηγίας εις αυτάς όπως διαφωτίζουν και παροτρύνουν τους κατοίκους της περιφερείας των δια την ανάπτυξιν του πρασίνου.

Εν των μεταξύ κατά πληροφορίας μας εκ Καλύμνου οι Χωροφύλακες του Σταθμού Χωροφυλακής Βαθέως βοηθούμενοι υπό ανδρών των Τ.Ε.Χ. εφύτευσαν εις τα πλάγια κεντρικής οδού 1000 δενδρύλλια.

150 προσωπικότητες διεθνούς τουρισμού θα επισκεφθούν τον Ιούνιον την Ρόδον
ΑΘΗΝΑΙ 21
Η προσεχής ετήσια Σύνοδος της Γεν. Συνελεύσεως της Διεθνούς Ενώσεως Τουρισμού θα συνέλθη εις Αθήνας την 30ην Μαΐου. Εις αυτήν θα μετάσχουν 150 διακεκριμμέναι προσωπικότητες του Διεθνούς τουρισμού, τους οποίους ο ΕΟΤ θα αποστείλη παραλλήλως εις Ρόδον, Κρήτην, Κυκλάδας κλπ. δια να γνωρίσουν τους αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους του τόπου μας.

ΗΥΞΗΜΕΝΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1959
Κατ’ ανακοίνωσιν του ενταύθα Γραφείου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας κατά το χρονικόν διάστημα από Ιανουαρίου μέχρι Σεπτεμβρίου 1959 εισήχθησαν εις Δωδεκάνησον 27.766 τόννοι εμπορευμάτων αξίας 131.109.000 δρχ. Επίσης κατά το αυτό χρονικόν διάστημα εξήχθησαν 14.475 τόννοι εμπορευμάτων αξίας 41.757.000 δρχ. Εκ των εξαχθέντων εμπορευμάτων περιλαμβάνονται 66 τόννοι σπόγγων συνολικής αξίας 39.832.000 δρχ. Επίσης ανεκοινώθη αι εισαγωγαί και εξαγωγαί  κατά το εννεάμηνον του 1959 ήταν κατά πολύ ηυξημέναι εν συγκρίσει με αυτάς του 1958.