Διαγωνισμοί για τη μίσθωση των αναψυκτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου

Διαγωνισμούς για την εκμίσθωση των αναψυκτηρίων σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου, προκηρύσσει το αρμόδιο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ήδη έχουν δημοσιευθεί οι προκηρύξεις για την εκμίσθωση των αναψυκτηρίων σε τέσσερις αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου και συγκεκριμένα: Στο Καστέλλο, την Ακρόπολη της Λίνδου, το Μουσείο της Ρόδου και της Καμείρου.

Όπως αναφέρεται στις προκηρύξεις, μετά από σχετικές, πρόσφατες, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, προκηρύσσονται ανοικτοί δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για κάθε ένα από τα αναψυκτήρια.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τρία χρόνια και η λειτουργία τους εποχική (σ.σ. από την 1η Απριλίου μέχρι και τη  31η Οκτωβρίου).

Όπως επισημαίνεται, κριτήριο ανάθεσης είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για το μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο κυμαίνεται ως εξής: για την Κάμειρο η τιμή εκκίνησης είναι 1.480 ευρώ, για το Μουσείο 485 ευρώ, για την Ακρόπολη της Λίνδου 3.700 ευρώ και για το Καστέλλο 4.800 ευρώ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου στα κεντρικά γραφεία του ΤΑΠ στην Αθήνα.