Ξεκινά η ανακύκλωση στην Κάλυμνο

Η ανακύκλωση στην Κάλυμνο με μπλε κάδους ξεκινά σύντομα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr, η Δημοτική Αρχή θα ενεργοποιήσει τη Σύμβαση Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωση ΑΕ (ΕΕΑΑ ΑΕ) που έχει υπογραφεί στις 22 Αυγούστου 2013.

Πριν την ενεργοποίηση της Σύμβασης θα έλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση τροποποίησης δύο σημείων που αφορούν στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) και στη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από Κάλυμνο στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην Αττική.

Για το σκοπό αυτό, τις επόμενες ημέρες θα έλθει στην Κάλυμνο ο Σύμβουλος Επικοινωνίας της «ΕΕΑΑ ΑΕ» Δημήτριος Παπασωτηρίου ο οποίος σε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. με μοναδικό θέμα την έναρξη ανακύκλωσης με τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης θα ενημερώσει το Σώμα.
Αμέσως μετά την έγκριση, θα αποσταλούν  στην Κάλυμνο από την ΕΕΑΑ ΑΕ 300 μπλε κάδοι, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του νησιού για τη συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Το ειδικό απορριμματοφόρο όχημα αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών που ήδη βρίσκεται στην Κάλυμνο από το 2014 θα προβαίνει στην αποκομιδή και θα τα μεταφέρει σε ειδικό χώρο που θα διαμορφωθεί στο ΧΑΔΑ.

Ο χώρος αυτός θα λειτουργεί προσωρινά ως πρόχειρος ΣΜΑΥ απ’ όπου και θα γίνεται η μεταφόρτωση για προώθηση στο ΚΔΑΥ στην Αττική. Η μεταφορά από την Κάλυμνο στο ΚΔΑΥ θα ανατεθεί σε εργολάβο-μεταφορέα με τα έξοδα να καλύπτονται από την ΕΕΑΑ.

Ο Δήμος Καλυμνίων πρόκειται να ζητήσει από την ΕΕΑΑ ΑΕ τη διάθεση ενός ακόμα ειδικού απορριμματοφόρου οχήματος.
Επίσης θα υπάρξει συνεννόηση για την αξιοποίηση των χρωματιστών κάδων που έχει  προμηθευτεί ο Δήμος για τα πράσινα σημεία.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ανακύκλωση να ξεκινήσει μέσα στον ερχόμενο Μάρτιο.
Θα προηγηθεί ευρεία ενημέρωση του κοινού για την ανακύκλωση με διανομή ειδικών φυλλαδίων που θα διαθέσει η ΕΕΑΑ αλλά και με ενημερωτικά σποτ από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.