Πράσινο φως για συγχωνεύσεις τουριστικών εταιρειών

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τη διαδικασία συγχώνευσης εταιρειών.  

Ειδικότερα, ενέκρινε τη συγχώνευση των εταιρειών ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο  ΖΕΥΣ Α.Ε. και της ULTRA WHITE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ULTRA WHITE MYKONOS με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Επίσης, ενέκρινε τη συγχώνευση των εταιρειών ΚΙΡΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο  ΚΙΡΚΗ Α.Ε. και της ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Τέλος, ενέκρινε τη συγχώνευση των εταιρειών ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΪ Α.Ε., που εδρεύει στα Κολύμπια Ρόδου και της ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΣΑΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο KOLYMBIA SUN A.E., που εδρεύει, επίσης, στα Κολύμπια Ρόδου, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

(Πηγή: tornosnews.gr)