Λεξιστορείν: Το γομάρι!

Γομάρι χαρακτηρίζουμε σήμερα  τον σωματώδη  άνθρωπο αλλά  και τον άνθρωπο  που έχει αγενή συμπεριφορά, τον αδιάντροπο.

Η λέξη προέρχεται από το ρήμα γέμω = γεμίζω, που μας έδωσε αρχικά το ουσιαστικό γόμος = το φορτίο του πλοίου. Υποκοριστικό του γόμος είναι το γομάριον (που εξελίχθηκε στο νεοελληνικό γομάρι) το οποίο δήλωνε το φορτίο ενός ζώου, αλλά και το ίδιο το ζώο που έκανε μια τέτοια μεταφορά.