«Αρχή Γυναίκα δείκνυσι…»

Γράφει ο Ηλίας Κ. Κυπραίος


Είναι προφανές ότι οι ατελεύτητες συζητήσεις για το πρόσωπο του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, άρχισαν να περισπούν την  προσοχή μας από τις απειλές που δέχεται η Ελλάδα, η οποία οφείλει και είναι πανέτοιμη να απαντήσει, κατά τρόπο λίαν αποτελεσματικό, σε οποιαδήποτε προσβολή της εδαφικής της κυριαρχίας, ηπειρωτικής και νησιωτικής, πράγμα άλλωστε που κατηγορηματικά βεβαιώνουν και όλοι οι σοβαροί και αξιόπιστοι διεθνείς στρατηγικοί αναλυτές.     

Η επιλογή, από τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, για το ύπατο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποτελεί έναν ευφυή πολιτικό ελιγμό, διότι με απόλυτη συναίσθηση ιστορικής ευθύνης, επέτυχε την αποπροσωποποίηση και την αποπολιτικοποίηση του εξόχως σοβαρού αυτού ζητήματος.    

 Όταν ο Βίας ο Πριηνεύς, ένας από τους επτά σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας – ισότιμος με τον δικό μας Κλεόβουλο τον Λίνδιο – διατύπωνε, τον 6ο π.Χ. αιώνα το απόφθεγμα «Αρχή άνδρα δείκνυσι», είναι αυτονόητη η διαχρονικότητα αυτής της ρήσης, διότι με τη μετέπειτα ισότιμη συμμετοχή της Γυναίκας στα κοινά, αυτό το γνωμικό αφορά πλέον και τις γυναίκες.

Η νομοθετικά κατοχυρωμένη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεωτική συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια, επιτρέπει να διατυπώνουμε εφεξής τη ρήση «Αρχή Γυναίκα δείκνυσι», που σημαίνει ότι η εξουσία αποκαλύπτει τον πραγματικό χαρακτήρα. Η λαμπρή επιστημονική πορεία της νέας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, μεταβάλλει την εν λόγω  ρήση σε «Αρχή Γυναίκα δείκνυσι».