Λεξιστορείν: Έκλαψε γοερά!

Το επίρρημα γοερά σημαίνει «σπαραχτικά, θρηνητικά» και χρησιμοποιείται για να δηλώσει το πόσο έντονα κλαίει κάποιος, όταν συμβεί κάποιο δυσάρεστο γεγονός.

Η λέξη προέρχεται από το ουσιαστικό γόος= ο θρήνος και το ρήμα γοώ= θρηνώ έντονα.