Πώς θα διεξαχθούν  φέτος οι αγώνες στίβου

Από τη γενική προκήρυξη του ΣΕΓΑΣ έχουν ρυθμιστεί οι όποιες λεπτομέρειες αφορούν τις ηλικιακές κατηγορίες στα διασυλλογικά και τα πανελλήνια πρωταθλήματα του στίβου, καθώς και τα αγωνίσματα που δικαιούνται να συμμετάσχουν οι αθλητές-αθλήτριες.

Αναλυτικά:
«α) Σε όλα τα πρωταθλήματα και αγώνες (πανελλήνια - διασυλλογικοί), στους δρόμους σε ανώμαλο έδαφος, στους περιφερειακούς και τοπικούς - επώνυμους αγώνες καθώς και στις διεθνείς συναντήσεις, δικαιούνται συμμετοχής αθλητές-αθλήτριες που ανήκουν σε σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδώσει η ομοσπονδία. Τα δελτία πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών καθώς και της σχετικής εγκυκλίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Τo δελτίο αθλητικής ιδιότητας αθλητή - αθλήτριας στίβου, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και με την κάρτα υγείας αθλητή, ιατρικά θεωρημένη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Εάν το σωματείο και οι αθλητές – αθλήτριες, πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος, δεν προσκομίσουν τα αθλητικά τους δελτία  και  την κάρτα υγείας αθλητή ιατρικά θεωρημένη, οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης και ο τεχνικός υπεύθυνος των αγώνων είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέψουν τη συμμετοχή των αθλητών - τριών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

β) Αλλοδαποί, ομογενείς υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συμμετοχής στα διάφορα πρωταθλήματα και αγώνες (πανελλήνια ή διασυλλογικοί), μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισμού και της εγκυκλίου εγγραφών-μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.

γ) Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής-αθλήτρια που έχει τιμωρηθεί από τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή τους.

δ)Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (από 1/10/19 μέχρι 18/10/20) στον καθένα από τους διασυλλογικούς αγώνες και πανελλήνια πρωταθλήματα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές – αθλήτριες (ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν), μπορούν να δηλωθούν και να αγωνιστούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

1) K14 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ):
α) Στους διασυλλογικούς αγώνες τετράθλων.
β) Στους διασυλλογικούς αγώνες K16, σε ένα ατομικό αγώνισμα ή στη σκυταλοδρομία 3Χ1.200 και στη σκυταλοδρομία 4Χ80.
γ) Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ16, σε ένα μόνο αγώνισμα.

2) Κ16 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ):
Σε δύο αγωνίσματα, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα που έχουν (ομαδικά ή ατομικά), εκτός από δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων

3) Κ18 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ):
α) Σε δύο αγωνίσματα.
β) Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων (Α/Γ), οι γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2003 συμμετέχουν σε ένα ατομικό και μία σκυταλοδρομία ή σε δύο σκυταλοδρομίες.

4) Κ20 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ):
Σε δύο αγωνίσματα.

5) ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ και Κ23 (ΝΕΟΙ – ΝΕΕΣ):
Σε τρία αγωνίσματα (δύο ατομικά και ένα ομαδικό ή δύο ομαδικά και ένα ατομικό),

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1) Στα πανελλήνια πρωταθλήματα ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ,  Κ23 (Α-Γ), Κ18 (Α–Γ) και Κ16 (ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ), όταν τα σύνθετα αγωνίσματα διεξάγονται τις ίδιες ημερομηνίες με τα ατομικά αγωνίσματα κορμού, οι αθλητές – αθλήτριες που συμμετέχουν στα σύνθετα αγωνίσματα, δεν έχουν δικαίωμα να δηλωθούν και να συμμετέχουν σε κανένα άλλο αγώνισμα.

2) Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ20 (ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ), όπου τα σύνθετα αγωνίσματα διεξάγονται σε διαφορετική ημερομηνία (23-24/5) από τα ατομικά αγωνίσματα της αντίστοιχης κατηγορίας, οι αθλητές – αθλήτριες που συμμετέχουν στα σύνθετα αγωνίσματα, έχουν επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής: Σε ένα ατομικό  ή σε μία  σκυταλοδρομία.

3) Στους διασυλλογικούς αγώνες, η συμμετοχή στα σύνθετα αγωνίσματα είναι ανεξάρτητη από τη συμμετοχή στα ατομικά αγωνίσματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ειδικά για τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών, τα σωματεία πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά, το ανώτερο μέχρι 8 αθλητές – αθλήτριες για κάθε σκυταλοδρομία.

• Αθλητές – αθλήτριες που δεν είναι δηλωμένοι στα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συμμετάσχουν σε αυτά.

Για διευκόλυνση των σωματείων σε κάθε περίπτωση, η δήλωση των αθλητών – αθλητριών για τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών μπορεί να είναι επιπλέον του συνολικού αριθμού των αγωνισμάτων που έχει δικαίωμα συμμετοχής ο κάθε αθλητής – αθλήτρια.

Π.χ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 (Α/Γ) οι αθλητές – αθλήτριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δύο συνολικά αγωνίσματα:

• Σύμφωνα με τα παραπάνω οι αθλητές – αθλήτριες μπορούν να δηλωθούν το ανώτερο σε δύο ατομικά αγωνίσματα (εάν φυσικά έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια – προϋποθέσεις συμμετοχής) και επιπλέον σε μία ή δύο σκυταλοδρομίες και ανάλογα να επιλέξουν σε ποια αγωνίσματα τελικά θα αγωνιστούν, σύμφωνα με τα ωράρια της αίθουσας κλήσης του κάθε πρωταθλήματος.

• Σε κάθε περίπτωση όμως κανένας αθλητής – αθλήτρια και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να αγωνιστεί σε παραπάνω αγωνίσματα από αυτά που αριθμητικά προβλέπονται για την κατηγορία του».