Πολλά θέματα θα συζητηθούν στο Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου

Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, για τη νέα χρονιά, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, η οποία είναι αρκετά “φορτωμένη”, είναι τα παρακάτω:

1. Εξέταση αιτήματος ‘’ESA Security Solutions Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία’’ με διακριτικό τίτλο ‘’ESA Security Solutions S.A.’’ για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 897/13-05-2019 σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), για την ετήσια (1 έτος) ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια των σχεδίων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων του Εμπορικού Λιμένα Ρόδου και των λιμένων Κολώνας, Ακαντιάς και Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Σχετικά με την απομάκρυνση  από χώρο του Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου, παροπλισμένου περανοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

3. Εξέταση αιτήματος ‘’Μακαρούνα Βασιλείου του Ιωάννη’’ για την προαπαιτούμενη έγγραφη συναίνεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), για την προώθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας έκδοσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επί πλοίων από την οικεία Λιμενική Αρχή.

4. Έγκριση δεσμεύσεων δαπανών μακροχρόνιων συμβάσεων για το έτος  2020

5. Έγκριση δεσμεύσεων δαπανών ΠΟΕ και υποχρεωτικών δαπανών για το έτος  2020

6. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020

7. Aπόδοση λογαριασμού για δαπάνες που πληρώθηκαν με ένταλμα προπληρωμής έτους 2019, για την κάλυψη ταχυδρομικών εξόδων.

8. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για την κάλυψη ταχυδρομικών εξόδων έτους 2020

9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου:  «αποκατάσταση ζημιών αβαθούς κρηπιδώματος τουριστικού λιμένα Ρόδου» αναδόχου Vast Make IKE

10. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: “αντικατάσταση προσκρουστήρων λιμένα Τήλου” υπό της αναδόχου εταιρείας Vast Make IKE

11. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: “ανακατασκευή μεταλλικής αποβάθρας προμαχώνα πύργου Νaillac Ροδου” υπό της αναδόχου εταιρείας Vast- Make IKE

12. Συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «εργασίες συντήρησης – επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.» ποσού  23.436,00 €, αναδόχου Σταμάτης Λινάρδος και Σια Ε.Ε

13. Σχετικά με την ολοκλήρωση των μελετών για το έργο: «κατασκευή προβλήτας στην παραλιακή περιοχή «Χέλατρος» του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου

14. Σχετικά  με την  ολοκλήρωση των μελετών για το έργο: «Κατασκευή προβλήτας στην παραλιακή περιοχή «Μάρμαρα» της Νήσου Αρμαθιά του δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου

15. Ορισμός εκπροσώπου  Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. στην ΕΛΙΜΕ

16. Έγκριση παραχώρησης εργοταξιακού χώρου στη θέση Πέταλο  λιμένα Σύμης για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: "αντικατάσταση αγκυροβολίου λιμένα Σύμης" υπο της αναδοχου εταιρείας VAST - MAKE IKE

17. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Πυρασφάλεια τουριστικού λιμένα και κρηπιδωμάτων Μανδρακίου Ρόδου», Αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 125Α ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ», Αναδόχου ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.