Ξεκινά η διασύνδεση των ΗΔΙΚΑ  και γ.γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Προχωρά η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) και της γενικής γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την υλοποίηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Σύμφωνα με απόφαση (Αρ. Φύλλου 169) του υπουργείου Επικρατείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διασύνδεση των εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων γίνεται, «προκειμένου να προκειμένου να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών και η ταυτοποίηση όλων των μελών των νοικοκυριών και να χορηγηθεί το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ) στις ωφελούμενες μονάδες».

Σημειωτέον, για τη χορήγηση του ΑΝΗΚΟ χρειάζονται:
• AMΚΑ τέκνων και προστατευόμενων μελών
• Όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο τέκνων και προστατευόμενων μελών

Υπενθυμίζεται ότι, με τη θέσπιση του μέτρου επιδιώχθηκε η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική στη νησιωτική Ελλάδα, με το κόστος που θα ίσχυε στα ηπειρωτικά της χώρας για την ίδια απόσταση.