Όσοι απέκρυπταν χρόνια τους οφειλέτες και μεγαλοοφειλέτες  του δήμου Ρόδου έχουν τεράστια ευθύνη

Γράφει ο Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου

Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι στο Δήμο Ρόδου, υπάρχουν οφειλέτες και μεγαλοοφειλέτες, που χρόνια δεν πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους, παρότι ληξιπρόθεσμες, ενώ άλλες έχουν καταστεί ανεπίδεκτοι εισπράξεως και οδηγούνται προς διαγραφή και που συνολικά με αυτές της ΔΕΥΑΡ προσεγγίζουν, σύμφωνα με δηλώσεις, άλλων 70.000.000 ευρώ και άλλων πιθανόν και 200.000.000 ευρώ. Ποιοί όμως ευθύνονται;

Διάβασα δηλώσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου Οικονομικών, ο οποίος έχει επωμισθεί μεγάλο βάρος, όχι όμως ευθύνες που βαρύνουν άλλους, ότι οφειλέτης προσήλθε και πλήρωσε 1.300.000, ενώ άλλα 125 άτομα-εγώ προσθέτω τη λέξη ΜΟΝΟ-ρύθμισαν οφειλές προς το Δήμο Ρόδου από 100.000 ευρώ έκαστος. Πούυ ήταν αυτοί τόσο καιρό;

Η μη έγκαιρη είσπραξη των οφειλών δημοτών προς τον Δήμο και η μη εξάντληση όλων των νόμιμων προβλεπομένων διαδικασιών για την είσπραξη, ενέχει σοβαρές ευθύνες, που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως παράλειψη καθήκοντος, παράβαση καθήκοντος, πλημμελής άσκηση καθήκοντος ή και άλλα, γιατί δεν έχει ούτε λογική, ούτε ηθική κάποιοι και κυρίως τα νοικοκυριά να πληρώνουν και άλλοι όχι και μάλιστα για μικρές οφειλές να έχουν συνέπειες, όπως διακοπή νερού και άλλα.

Καλά κάνεις λοιπόν, Τηλέμαχε, ή αντιδήμαρχε των Οικονομικών που μεταφέρεις το πρόβλημα στο δημοτικό συμβούλιο και ζητάς τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας, αλλά και των ορκωτών λογιστών, δηλαδή το δημοσιοποιείς, είσαι νέος, ικανός, δραστήριος και πολύ έξυπνος καθότι Βατενός (αλεπού), για να σου φορτώσουν ευθύνες που δεν σου ανήκουν και που ανήκαν σίγουρα σε άλλους.

Η ηλικία μου και η εμπειρία μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μου δίδαξε ότι ποτέ και σε καμία περίπτωση, ποτέ και σε καμία υπόσχεση να μην στηριχθείς για να καλύψεις ευθύνες των άλλων, γιατί τότε φοβάμαι ότι δικαίως θα υποστείς τις συνέπειες. Σοβαρός και τρομερά υπεύθυνος και υπόλογος ο ρόλος σου, γι’ αυτό οφείλεις να κινείσαι πάντα εντός των στενών υπηρεσιακών ορίων και καθηκόντων σου, έστω και αν χρειασθεί να στενοχωρήσεις κάποιους. Σωστά για μένα ξεκίνησες. Μπράβο στις οικονομικές υπηρεσίες.