Λεξιστορείν:  Το ντόμινο!

Ντόμινο ονομάζουμε το γνωστό παιχνίδι με τα μικρά πλακάκια που συμπαρασύρει το ένα το άλλο, αλλά και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που μπορεί να επιφέρει ένα γεγονός (π.χ. οι δηλώσεις του προκάλεσαν ντόμινο αντιδράσεων).

Η λέξη προέρχεται από το ιταλικό dominus = ο κύριος, ίσως επειδή ο νικητής του παιχνιδιού αναφωνούσε domino για να πανηγυρίσει τη νίκη του.