Λεξιστορείν: Το παράπηγμα!

Η λέξη παράπηγμα θεωρείται συνώνυμη της παράγκας δηλώνοντας το πρόχειρο μικρό οίκημα που κατασκευάζεται από σανίδια.

Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό την πρόθεση παρά (δίπλα) και β’ συνθετικό το αρχαίο ρήμα πήγνυμι που σημαίνει «στήνω, στερεώνω», αναφερόμενο στο οίκημα που «τοποθετείται», που «στήνεται»  δίπλα σε ένα μεγαλύτερο και αρτιότερο.