Θα αποζημιωθούν 98 νοικοκυριά για ζημιές από τις πλημμύρες

Τον τελικό πίνακα με τα νοικοκυριά που επλήγησαν στο νησί της Ρόδου από τις θεομηνίες της 5ης και της 25ης Νοεμβρίου ώστε να λάβουν τα προβλεπόμενα επιδόματα, απέστειλε προς την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, μετά τη διενέργεια αυτοψιών στα πληγέντα νοικοκυριά κατά τις παραπάνω θεομηνίες, τις οποίες διενήργησαν οι Επιτροπές που συγκροτήθηκαν με απόφαση του Δημάρχου κ. Αντώνη Καμπουράκη, οι οποίες εξέτασαν τα αιτήματα και κατέγραψαν τα κριτήρια οικονομικής ενίσχυσης των νοικοκυριών που επλήγησαν, η χορήγηση ενίσχυσης έχει ως εξής:

Συνολικά θα αποζημιωθούν 98 νοικοκυριά για οικοσυσκευές. Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για τα νοικοκυριά που υπέστησαν ζημιές στο νησί ανέρχεται στα 257.660 ευρώ. Πιο αναλυτικά, οι ζημιές σε οικοσυσκευές στο νησί ανέρχονται συνολικά στα 218.220 ευρώ, ενώ σε ορισμένα νοικοκυριά θα καταβληθεί εφάπαξ επίδομα ύψους 600 ευρώ. Συνολικά το εφάπαξ επίδομα που θα δοθεί σε όλα τα νοικοκυριά που το δικαιούνται ανέρχεται στα 36.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι ζημιές που υπέστησαν νοικοκυριά σε οικοσυσκευές και καταγράφηκαν από τις επιτροπές ξεκινούν από τα 1200 ευρώ και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 3500 ευρώ και σε (ελάχιστες) περιπτώσεις ξεπερνούν και τα 4000 ευρώ.