Δεν μας εξηγούν ποια ακριβώς τετραγωνικά μέτρα εννοούν ως «πραγματικά»

Γράφει Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου

Θεωρώ τον όρο σκέτο, πραγματικά παραπλανητικό, γιατί πραγματικά τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), είναι τα μεικτά, πραγματικά τ.μ. είναι και τα καθαρά, πραγματικά τ.μ. είναι και αυτά που αναφέρονται εδώ και χρόνια στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και πληρώνουμε δημοτικά τέλη - ΤΑΠ.

Αυτή η δουλειά, δηλαδή ο έλεγχος των τ.μ. όλων των ακινήτων προκειμένου οι Δήμοι να εξασφαλίσουν ακόμα περισσότερα έσοδα από τα Δημοτικά Τέλη και τον ΤΑΠ, δεν αφορά αποκλειστικά τον δημότη που καλείται για μία ακόμα φορά να δηλώσει, αλλά τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων οι οποίες έχουν, διαθέτουν ηλεκτρονική υποστήριξη, υπολογιστές και όποιοι οφείλουν πλέον να ενταχθούν ορθά και οριστικά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Τίθεται επίσης θέμα, όπως αν προκύψουν διαφορές μεγάλες στις μετρήσεις από μηχανικούς, αν η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της πραγματικής και εικονικής μέχρι σήμερα θα πρέπει να ακολουθήσει και συμβολαιογραφική διορθωτική πράξη, αλλά ακόμα και υποβολή των νέων στοιχείων στο Κτηματολόγιο Ρόδου, που σημαίνει ότι οφείλετε να δώσετε πρακτικές απλές οδηγίες, συμβουλές, γιατί οι Πολεοδομές των Δήμων έχουν την ευθύνη όταν χορηγούσαν τα σχετικά βεβαιωτικά έγγραφα των τ.μ. (καθαρών) για σύνδεση με τη ΔΕΗ.

Ρώτησα έμπειρο μηχανικό επί ποιων τετραγωνικών μέτρων επιβάλλονται τα δημοτικά τελή και μου απάντησε επί των ΚΑΘΑΡΩΝ και όχι των ΜΕΙΚΤΩΝ ως εσφαλμένα εφαρμόζεται η εν τοιαύτη περιπτώσει οι ΟΤΑ ας δηλώσουν ποια τετραγωνικά θα εφαρμόσουν, σύμφωνα βέβαια με την κείμενη νομοθεσία.

Όμως όταν ζω σε ανώνυμη οδό, μη δημοτική, παρότι παραχώρησαν ΔΩΡΕΑΝ έκταση για να την αποκτήσουν, φέρει πινακίδα ονοματοθεσίας, δεν έχει όμως ούτε δημοτικό φωτισμό, ούτε κάδους απορριμμάτων, ούτε πεζοδρόμια, ούτε σύστημα απορροής των νερών της βροχής και αποχέτευσης, γιατί να πληρώνω δημοτικά τέλη και ΤΑΠ και γιατί να μην εξαιρούμαι;

Όλοι οι δημότες έχουν υποχρεώσεις αλλά και ίσα δικαιώματα.