Λεξιστορείν: Ο αδαής!

Ως αδαή χαρακτηρίζουμε αυτόν που δεν έχει γνώσεις και εμπειρία σε κάποιο ζήτημα (και άρα δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε).

Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το στερητικό α’ και β’ συνθετικό το αρχαίο ρήμα δάω=μαθαίνω, αντιλαμβάνομαι.