Κατατέθηκε στο Υπ. Εσωτερικών το αίτημα επιχορήγησης για τα νοικοκυριά της Ρόδου που επλήγησαν από τις θεομηνίες

Κατατέθηκε το αίτημα του Δήμου Ρόδου για επιχορήγηση των νοικοκυριών που επλήγησαν από τις θεομηνίες του περασμένου Νοεμβρίου στο νησί μας.

Ειδικότερα σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του Δήμου Ρόδου αναφέρει τα εξής:

Ολοκληρώθηκαν σε πολύ σύντονο χρονικό διάστημα οι αυτοψίες και οι διοικητικές διαδικασίες από το Δήμο Ρόδου για την αναγνώριση των τελικών δικαιούχων που αναμένεται να ενισχυθούν για ζημιές στα νοικοκυριά τους μετά τις πρόσφατες θεομηνίες.

Εκδόθηκε από τον κ. Γιώργο Τριάντο η υπ΄ αριθμ. 367/2020 απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων και κατατέθηκε στο Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την έγκριση της τελικής πίστωση του ποσού στο Δήμο Ρόδου.

Συνολικά κατατέθηκαν 166 αιτήσεις και μετά από τη διενέργεια αυτοψιών διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν οι λόγοι οικονομικής ενίσχυσης σε 98 νοικοκυριά. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στα 257.660€. Από αυτά τα 218.220€ αφορούν σε αντικατάσταση οικοσκευής και αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ενώ τα 36.000€ αφορούν στο εφάπαξ επίδομα για την αντιμετώπιση των πρώτων βιοτικών αναγκών.

Αμέσως μετά την έγκριση της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο, ο Δήμος Ρόδου θα προχωρήσει στην πληρωμή των δικαιούχων.