Λέσχες αγροτοπαίδων θα ιδρυθούν σε όλες τις Κοινότητες της Ρόδου

ΛΕΣΧΑΙ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΩΝ ΘΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΣ ΜΗΧΑΝΑΣ

Αρμοδίως ανεκοινώθη ότι εις το καταρτισθέν υπό της Νομαρχίας γεωργικόν πρόγραμμα δια το τρέχον έτος ελήφθη μέριμνα δια την εις εκάστην κοινότητας της Ρόδου δημιουργίαν σταδιακώς ανά μιας Λέσχης αγροτοπαίδων και αγροτονεανίδων.

Αι εν λόγω Λέσχαι προβλέπεται όπως εφοδιασθούν με τα αναγκαιούντα δια την εκπλήρωσιν του προορισμού των μέσα, καθώς και δια μηχανής προβολής κινηματογραφικών ταινιών. Τοιουτοτρόπως αναμένεται ότι θα εξυπηρετηθή ευρύτερον ο γεωργικός πληθυσμός και θα δημιουργηθούν αι προϋποθέσεις δια να συγκρατούνται οι νέοι εις τον τόπον των.

Επίσης αι Λέσχαι προσδοκάται ότι θα καταστούν φυτώρια των απαραιτήτων εις τας κοινότητας των καλών γεωργών και τεχνιτών ότι δε και οικοκυρών, αι οποίαι θα αξιοποιούν τους μόχθους της αγροτικής οικογενείας και θα συμβάλουν οικονομικώς δια της απασχολήσεώς των συστηματικώς εις την οικοτεχνίαν.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
- Από σήμερον αρχίζει τας παραστάσεις του εις το δημοτικόν θέατρον ο θίασος Σμαρούλας Γιούλη, με την κομεντί «Ανοιξιάτικο ρομάντζο». Ο θίασος θα παρουσιάση όλα τα έργα του  ρεπερτορίου του με καθημερινάς αλλαγάς προγράμματος. Την καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν και την σκηνοθετικήν επιμέλειαν του θιάσου, έχει αναλάβει ο Κωστής Λειβαδέας.

-Προχθές εδόθη εις την αίθουσαν της Ροδιακής Λέσχης «Μουσικό Απόγευμα», οργανωθέν υπό του Φυσιολατρικού Ομίλου Ρόδου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε έργα Σούμπερτ, Ροσσίνι, Σοπέν, Βέρντι, Μόζαρτ και Χατζηαποστόλου, καθώς και σύντομον εισαγωγήν επί της αξίας εκάστου τεμαχίου, η οποία εγένετο υπό του κ. Παπαϊγνατίου.

- Η δεσποινίς Οικονομάκη ωμίλησε προχθές εις την Ροδιακήν Λέσχην με θέμα: Τα προβλήματα της σύγχρονης γυναίκας. Την διάλεξιν παρηκολούθησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και αρκετοί διανοούμενοι και εκπαιδευτικοί.

- Ο ζωγράφος Γιάννης Τερζής ανέλαβε την ολοκλήρωσιν των εργασιών εικονογραφήσεως του ιερού ναού του Ευαγγελισμού, εις την οποίαν έχει ειδικευθή. Η φιλοτέχνησις των νέων τοιχογραφιών θα αρχίση εντός των ημερών.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Εις τους δώσαντας αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου δίδα Πίτσα Αθανασίου Κωστάκη θυγατέρα του εν Ρόδω Διευθυντού Δημοσίου Ταμείου και Αγαπητόν Αγαπητίδην οδοντίατρον, ευχόμεθα αρραγή τον αρραβώνα και ταχείαν την στέψιν.
Οικογένεια Σπύρου Καρύδη

ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΠΡΟΧΕΣ ΤΑ ΑΦΑΝΤΟΥ
Σήμερον αναχωρεί αεροπορικώς εις Αθήνας ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης, προκειμένου να μετάσχη των εργασιών της Βουλής, θα επανέλθη δε εις Ρόδον μετά 15νθήμερον.
Προχθές ο κ. Κωτιάδης επεσκέφθη την Κοινότητα Αφάντου, όπου εξήρε διάφορα ζητήματα των κατοίκων.

ΙΔΡΥΘΗ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΚΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΥΤΗΣ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας) Ιδρύθη εις την νήσον μας Τμήμα της Περιηγητικής Λέσχης. Το εκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον συνεκροτήθη ως εξής:
Πρόεδρος Κόντης, αντιπρόεδρος Ιωαννίδης, γραμματεύς Θάλεια Ολυμπίτου, ταμίας Αλέξα Μπακάλογλου και σύμβουλοι: Τουκολιάς, Βουκουβαλίδης, Σταματιάδης, Γιαννάκης και Παντελίκιζης. Το Τμήμα της Περιηγητικής Λέσχης Κω θα ετοιμάση την οργάνωσιν διαφόρων εκδηλώσεων εις την νήσον μας, δια την τόνωσιν της ψυχαγωγίας των ξένων παραθεριστών.