Λεξιστορείν: Η οπή!

Η λέξη οπή δηλώνει το άνοιγμα ή την τρύπα.

Προέρχεται από τον παρακείμενο όπωπα του ρήματος ορώ, οπότε πρώτες σημασίες της λέξης ήταν «το άνοιγμα από το οποίο βλέπει κανείς», «η όραση» για να εξελιχθεί η σημασία της γενικότερα στο άνοιγμα, στην τρύπα.