Οι νησιώτες στο θέμα της υγείας είναι πολίτες... τρίτης κατηγορίας!

• Πολύ σωστά η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, αποφάσισε να θέσει σε προτεραιότητα το θέμα της υγείας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, διότι πολύ απλά η κατάσταση δεν πάει άλλο!

• Σε όλα τα νησιά, παρά τις προσπάθειες που κατά καιρούς έχουν γίνει, υπάρχουν προβλήματα, είτε από έλλειψη υποδομών ή προσωπικού είτε και από τα δύο!

• Οι νησιώτες στο θέμα της υγείας είναι πολίτες... τρίτης κατηγορίας! Μάταια εδώ και δεκαετίες, ζητούν τα αυτονόητα, απαιτώντας λύσεις. Μάταια επίσης περιμένουν να  υλοποιηθούν οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί... με το τσουβάλι!

• Η ελληνική πολιτεία δυστυχώς αδυνατεί να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και την εθνική σημασία που έχει το να παραμείνουν στους βράχους αυτούς οι νησιώτες. Θα το αντιλαμβανόταν, αν αντιμετώπιζε τα προβλήματα αυτά με τη σοβαρότητα που πρέπει.

Ο κακός