Επισκευή των δεξαμενών πόσιμου νερού στο Καστελόριζο

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η Α’ Φάση του έργου επισκευής των δεξαμενών πόσιμου νερού του Δήμου Μεγίστης που περιλάμβανε τον καθαρισμό, την επισκευή και τη στεγανοποίηση των δύο μεταλλικών δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 1.000 κ.μ. πόσιμου νερού καθώς και το έργο διασύνδεσης των δεξαμενών αυτών με το υδραγωγείο και με την τρίτη δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Επίσης, ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των δύο μεταλλικών δεξαμενών.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης, ξεκίνησε ο καθαρισμός, η επισκευή και η στεγανοποίηση της τρίτης δεξαμενής από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρητικότητας επίσης 1.000 κ.μ. πόσιμου νερού που συμπεριλαμβάνεται στη Β’ Φάση του έργου επισκευής των δεξαμενών πόσιμου νερού του Δήμου.

Με την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης, ο Δήμος Μεγίστης θα έχει πλέον  τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως το σύνολο των δεξαμενών του νησιού και να τηρεί ένα απόθεμα 2.000 κ.μ. πόσιμου νερού χωρίς απώλειες, κάτι που μέχρι και την προηγούμενη χρονιά δεν ήταν εφικτό. Τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

«Κύρια και  αδιαπραγμάτευτη επιδίωξή της νέας Δημοτικής Αρχής είναι η συνεχής αναβάθμιση των βασικών υποδομών του Καστελόριζου με στόχο να  βελτιωθεί η καθημερινότητα τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού μας. 

Η επισκευή και διασύνδεση των δεξαμενών πόσιμου νερού αποτελεί ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και ιδιαίτερα στον Υπουργό κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη  και στη φίλη του Καστελόριζου με έμπρακτη συμπαράσταση από όποια θέση της έχει ανατεθεί στην Γενική Γραμματέα κ. Χριστιάνα Καλογήρου για την πολύτιμη στήριξη που προσφέρουν στο νησί μας καθώς και σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συνέβαλλαν στη υλοποίηση των έργων αυτών.»  δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αμύγδαλος Μιχαήλ-Στρατής.