Λεξιστορείν: Η καταχνιά!

Καταχνιά ονομάζουμε σήμερα τον ομιχλώδη καιρό που μπορεί να δυσκολεύει την ορατότητα και την κίνηση. Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό την πρόθεση κατά και β’ συνθετικό τη λέξη άχνη με τη σημασία «ατμός, σκόνη».