Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;

Το ανεύρυσμα του εγκεφάλου προκύπτει από μια ανωμαλία – αδυναμία του μέσου τοιχώματος των μεγάλων εγκεφαλικών αρτηριών που έχει ως αποτέλεσμα την πρόπτωση (bulging) τμήματος αυτού, με συνέπεια την παθολογική αύξηση της διαμέτρου του τμήματος αυτού του αγγείου.

Γενικά, ο μηχανισμός δημιουργίας αυτών των ανευρυσμάτων είναι αντίστοιχος με αυτόν που αναφέρεται σε αρτηρίες σε άλλα μέρη του σώματος.

Θεωρείται ότι η αδυναμία αυτή του μυϊκού χιτώνα του αγγείου είναι συγγενής (ο ασθενής γεννιέται με αυτήν) και μπορεί να εντοπίζεται σε περισσότερα του ενός σημεία των εγκεφαλικών αγγείων.
Η διαδικασία σχηματισμού του ανευρυσματικού σάκκου διαρκεί αρκετά χρόνια και οφείλεται στον στροβιλισμό του αρτηριακού αίματος στον αυλό του αγγείου, ιδίως σε σημεία όπου μεγάλα αγγειακά στελέχη διακλαδίζονται.

Αιτίες – παράγοντες κινδύνου
• Συγγενή (υπάρχουν κατά τη γέννηση)
• Αρτηριακή υπέρταση
• Αθηρωσκλήρωση
• Κάπνισμα
• Αιματογενείς λοιμώξεις

Συμπτώματα
• Αιφνίδια έναρξη έντονης κεφαλαλγίας
• Ναυτία
• Έμετοι
• Διαταραχές όρασης
• Απώλεια συνείδησης
• Πόνος στην περιοχή του προσώπου
• Αιμωδία
• Αδυναμία
• Παράλυση
• Διπλωπία
• Επιληψία

Πηγή:iator.gr