Ο Εμμανουήλ Καράλλας πρόεδρος της Β’ βάθμιας υγειονομικής επιτροπής Δωδεκανήσου

Συγκροτήθηκε με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Νομού Δωδεκανήσου.

Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο κ. Εμμανουήλ Καράλλας, διευθυντής χειρουργικής του νοσοκομείου Ρόδου.

Στη σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αναφέρονται τα εξής: 
«Συγκροτούμε τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τους παρακάτω ιατρούς:

Πρόεδρος:
Καράλλας Εμμανουήλ, Διευθυντής Χειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου με αναπληρωτή τον Μακρή Δημήτριο, Διευθυντή Νευροχειρουργικής, του ιδίου Νοσοκομείου.

Μέλη:
α) Γερασκλής Αντώνιος, Διευθυντής Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σταθόπουλο Βασίλειο, Ιατρό Επιμελητή Α΄ του ιδίου Νοσοκομείου.

β) Λαμπριανού Φωτεινή, επικουρικός ιατρός Νεφρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παπαμανώλη Εμμανουήλ, επικουρικό ιατρό Νεφρολογίας, του ιδίου Νοσοκομείου.

γ) Αναστασίου Ευάγγελος, επικουρικός ιατρός Οφθαλμολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χατζημαργαρίτη Κλεάνθη, επικουρικό ιατρό Χειρουργικής, του ιδίου Νοσοκομείου.

δ) Γεωργίου Ιωάννης, Ιατρός Επιμελητής Α’ Παθολογίας, του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Σεπεταδέλη Φώτιο, επικουρικό Ιατρό Χειρουργικής του ιδίου Νοσοκομείου.

Γραμματέας:
Μπακίρη Δέσποινα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, με αναπληρώτρια την Μπίλλη Νεκταρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, υπάλληλο του Δήμου Ρόδου.

Έδρα της Επιτροπής ορίζονται τα γραφεία της 2ης Υ.ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων καθώς και τις ειδικές περί του θέματος διατάξεις.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά σε μέρες και ώρες που θα ορισθούν από τον Πρόεδρο της, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα υπάρχουν αντικειμενικές αυξημένες και έκτακτες ανάγκες.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής αρχίζει 01-01-2020 και λήγει 31-12-2021.

Με εντολή Συντονιστή
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
Αποστολάκη Πετρούλα».