...Ενοικιάζουν χώρο στο παλιό νοσοκομείο Ρόδου με τρία ευρώ τη βραδιά!

Για να καταλάβουν (όσοι δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν) τι συμβαίνει στον χώρο του παλιού νοσοκομείου, μεταφέρουμε την εξής πληροφορία:  στον χώρο αυτό βρίσκουν καταφύγιο διάφοροι άστεγοι και κοιμούνται εκεί το βράδυ!

Το εκπληκτικό είναι ότι υπάρχουν κάποιοι ή κάποιες, οι οποίοι... ενοικιάζουν τον χώρο αυτό για τρία ευρώ τη βραδιά!

Εδώ στη Ρόδο συμβαίνουν αυτά αλλά... κάποιοι κάνουν ότι δεν τα βλέπουν!