Λεξιστορείν: Ο μπάλος!

Ο μπάλος, ο γνωστός  λαϊκός χορός,  έχει ενδιαφέρουσα ετυμολογία.

Προέρχεται από τη λατινική λέξη ballo, η οποία όμως είναι δάνειo από την ελληνική γλώσσα και το ελληνικό ρήμα βαλλίζω= «ρίχνω» τα πόδια μου εδώ και εκεί, χορεύω.