Τουριστική αγορά και κεφάλαιο

Γράφει ο Δημήτρης Προκοπίου

Τουριστική αγορά 
Εκεί  η τουριστική επιχείρηση αναπτύσσει τη συναλλακτική δραστηριότητα της με σκοπό την επικερδή διάθεση των προϊόντων ή υπηρεσιών της. Ο όρος αυτός υποδηλώνει τη γεωγραφική περιοχή που πραγματοποιείται η συναλλαγή, η παραγωγή του τουριστικού προϊόντος ή μια κατηγορία τουριστικών  αγαθών. Τουριστική αγορά είναι εκεί που πωλούνται οι τουριστικές υπηρεσίες.

Εκεί που η προσφορά τουριστικών υπηρεσιών συναντά τη ζήτηση. Η τουριστική αγορά είναι και διαδικτυακή πλέον μια και οι τουρίστες εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις κρατήσεις καταλυμάτων, οχημάτων, σκαφών, αεροπορικών εισιτηρίων, εκδρομών αλλά και τουριστικών πακέτων οργανωμένου τουρισμού.  Οι εμπλεκόμενοι στην τουριστική αγορά είναι οι πωλητές και οι αγοραστές. 

Τουριστικό κεφάλαιο 
Με την έννοια κεφάλαιο στον τουρισμό εννοούμε επένδυση σε καταλύματα διάφορων ειδών  (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα, επιπλωμένες κατοικίες, camping) άλλα και κατηγορίες 5,4,3,2 αστέρων και 5,4,3,2 κλειδιών για τα ενοικιαζόμενα. Οι πηγές κεφαλαίων στις επενδύσεις προέρχονται από μετόχους και αύξηση μετοχικού κεφάλαιου, τραπεζικά δάνεια, επενδυτικά ιδρύματα, ανεξάρτητους επενδυτές και ίδια κεφάλαια. 

Συχνά οι  επενδύσεις προέρχονται από  το εξωτερικό αλλά τότε μέρος των κερδών επιμερίζεται στο εξωτερικό. Οι μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις αναφέρονται σε ξενοδοχείου α’ τύπου club όπως το Costa Navarino. Συχνά οι επενδύσεις προέρχονται από ίδια κεφάλαια. Οι επενδύσεις στον τουρισμό συνδέονται με μακροχρόνια συμβόλαια με tour operators, οι οποίοι ενίοτε αγοράζουν ξενοδοχεία. 

Τουριστικό προϊόν 
Τουριστικό προϊόν είναι ένα σύνθετο προϊόν ένα σύνθετο προϊόν περιλαμβάνει υλικά αγαθά (φαγητό, ποτό, σουβενίρ), άυλες υπηρεσίες (μεταφορά, διαμονή) αλλά και φυσικά στοιχεία (ήλιος θάλασσα, βουνά, φυσικό πλούτο. Συνεπώς στην τουριστική  οικονομία η έννοια αυτή προσδιορίζει το σύνολο όλων των αγαθών που είναι σε θέση μια χώρα, μια περιοχή, ή μια μεμονωμένη επιχείρηση, να προσφέρει στον τουρίστα για την ικανοποίηση των αναγκών, των ιδεών και των συμπεριφορών του. 

Τουριστικό  εισόδημα και τουριστική δαπάνη;
To σύνολο των τελικών αγαθών και των υπηρεσιών που διατίθενται  από τον τουριστικό κλάδο στους τουρίστες σε καθορισμένη από την αγορά τιμή δίνει στις  επιχειρήσεις του τουριστικού το τουριστικό εισόδημα. Η τουριστική δαπάνη είναι  τα  χρήματα που ξοδεύουν κατά κεφαλήν οι τουρίστες όταν επισκέπτονται τη χώρα προορισμού. Δηλαδή οι δαπάνες των επισκεπτών για αγορά τουριστικών  αγαθών και υπηρεσιών. 

Η σχέση αυτών των δύο οικονομικών μεγεθών είναι θεμελιώδης  και αλληλένδετη, όταν δηλαδή αυξάνεται η τουριστική δαπάνη, αυξάνεται του τουριστικό εισόδημα. Το εισοδηματικό  και μορφωτικό επίπεδο των τουριστών είναι αυτό που καθορίζει το επίπεδο  της τουριστικής δαπάνης, όπως και η χώρα προέλευσης των τουριστών.