Συναντήσεις της επιτροπής Στήριξης του δήμου της Ηρωικής Νήσου Κάσου

Μετά από πρόσκληση του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Κάσου Ντίνου Ζαχάρη, υπεύθυνου της επιτροπής Στήριξης του Δήμου στην Αθήνα, μέλη της παροικίας συναντήθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου των εν Ελλάδι Κασίων στις 11 και 19 Φεβρουαρίου.  Σκοπός των συναντήσεων να εξεταστούν τρόποι και τομείς στους οποίους θα μπορούσε η παροικία να ενισχύσει και να στηρίξει το έργο του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Περίπου 30 άτομα  παρευρέθηκαν σε καθεμία από αυτές τις συναντήσεις. Οι περισσότεροι πήραν το λόγο, αναπτύχθηκε πλούσιος προβληματισμός, ακούστηκαν πολλές απόψεις και προτάσεις, εκφράστηκαν επιφυλάξεις ακόμα και κριτική, αλλά τελικά τονίστηκε η διάθεση όλων να βοηθήσουν την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής της Κάσου.

Μέσα από συζήτηση η Επιτροπή κατέληξε στην απόφαση, να συγκροτηθούν ομάδες εργασίας για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία της. Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν είναι οι εξής:
Α) Ομάδα δράσης για έκτακτα ζητήματα, με συντονιστές τον Ντίνο Ζαχάρη και Κατερίνα Χειμωνέτου  (Δημοτικοί  Σύμβουλοι).
Β)  Ομάδα Υγείας, με συντονιστή τον Γιάννη Αράπη - Ιατρό πνευμονολόγο. 
Γ) Ομάδα Τουρισμού με συντονιστή τον Αντώνη Ασπρά - οικονομολόγο.
Δ) Ομάδα καταγραφής Κασιωτών και δημιουργίας Μητρώου αιμοδοτών, με συντονιστή τον Μίνο Κομνηνό - Πρόεδρο του Συλλόγου εν Ελλάδι Κασίων.

Οι ομάδες αυτές θα εργάζονται ανεξάρτητα και θα κάνουν απολογισμό του έργου τους στη συνάντηση της ολομέλειας της Επιτροπής.

Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής ορίστηκε στις 8 Απριλίου και ώρα 7 μ.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου.