Πότε φτάνουν στη Ρόδο ο Γκρέγκορυ Πεκ και οι λοιποί ηθοποιοί για «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε»

Ο ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ ΠΕΚ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΦΙΧΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ 11 ΚΑΙ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΦΘΑΣΑΝ ΗΔΗ ΟΙ ΣΩΣΙΑΙ ΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ, 22.
Ανεκοινώθη ότι ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Γκρέγκορυ Πέκ ο οποίος ως γνωστόν είναι είς εκ των κυριωτέρων πρωταγωνιστών της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» αναμένεται να αφιχθή εις Αθήνας μίαν εβδομάδα περίπου-δεδομένου ότι η έναρξις του γυρίσματος με την συμμετοχήν και των υπολοίπων πρωταγωνιστών αρχίζει εις Ρόδον την 14ην Μαρτίου-δια να φωτογραφηθή εις την Ακρόπολιν και τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αι φωτογραφίαι ως διαφημιστικόν υλικόν.

Οι υπόλοιποι καλλιτέχναι δηλαδή ο Άντονυ Κουήν, Ντέηβιν Νίβεν, Τζέημς Ντάρρεν και Τζία Σκάλα αναμένονται να αφιχθούν εις Αθήνας την 11ην Μαρτίου.

Εν τω μεταξύ έφθασαν χθες εις Αθήνας οι σωσίαι των εν λόγω κινηματογραφικών αστέρων οι οποίοι έχουν προσληφθή δια τας σκηνάς που γυρίζονται εξ αποστάσεως ή είναι επικίνδυνοι. Οι σωσίαι των πρωταγωνιστών είναι ο Ζακ Ντέφνι δια τον Γκρέγκορυ Πέκ, ο Ζάκ Ίστεν δια τον Άντονυ Κουήν. Ο Τζίν Λότζ δια τον Ντέηβιν Νίβεν και η κ. Σωτήρχου δια την Ειρήνη Παππά.

ΔΕΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Σήμερον αναχωρεί αεροπορικώς εις Αθήνας ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης, προκειμένου να μετάσχη των εργασιών της Βουλής, θα επανέλθη δε την Παρασκευήν. Προχθές ο κ. Κωτιάδης επεσκέφθη τας κοινότητας Λαχανιάς, Κατταβιάς, Μεσαναγρού, Αρνίθας, Απολακκιάς, Ιστρίου, Προφύλιας, Βατίου, Γενναδίου και Ασκληπειού και ενημερώθη επί όλων των απασχολούντων τους κατοίκους ζητημάτων.

ΕΝΙΑΙΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝ. ΡΟΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ

Ανεκοινώθη ότι υπό της Νομαρχίας μελετάται κατ’ αυτάς η δημιουργία ενιαίου συγκροτήματος ψυχαγωγίας και θαλασσίων σπόρ εις την περιοχήν του γηπέδου τένις, του κολυμβητηρίου Έλλη και του Ναυτικού Ομίλου.
Το εν λόγω συγκρότημα θα καταβληθή προσπάθεια να είναι ενιαίον και με κοινήν αρχιτεκτονικήν γραμμήν, επιδιώκεται δε όπως δημιουργηθούν όλαι αι προϋποθέσεις δια την άνετον παραμονήν των ξένων επισκεπτών. Τα έργα ταύτα θα εκτελεσθούν δια πιστώσεων του Οργανισμού Τουρισμού.

ΔΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΧΟΡΗΓΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ 24 ΑΔΕΙΑΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΗΡΥΝΑΪΚΗΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας). Εις αίθουσαν του επαρχείου Καλύμνου εγένετο η τελετή της κληρώσεως δια την χορήγησιν 24 αδειών σπογγαλιείας δια τα παράλια της Κηρυναϊκής.

Η κλήρωσις εγένετο επειδή οι ενδιαφερόμενοι ήσαν 31, ενώ αι χορηγηθείσαι υπό της Κηρυναϊκής άδειαι ανήρχοντο εις 24, το υπουργείον Βιομηχανίας δε έκρινε σκόπιμον να δώση, τας αδείας κατά τον τρόπον αυτόν.

Η επιτροπή εποπτείας, απηρτίσθη εκ των κ.κ. Γαβαλά Επάρχου, Μιχ. Κουντούρη δημαρχούντος Σαλβάνου λιμενάρχου, Κιτωνίδη διευθυντού ΑΤΕ και Μακρυλού εκπροσώπου των Πλοιάρχων.

Οι εκ της κληρώσεως ευνοηθέντες θα αναχωρήσουν δια την Κηρυναϊκήν προ του Πάσχα δι’ οκτάμηνον σπογγαλιείαν, είναι δε οι εξής:

Θ. Γόνατος, Σ. Καμπούρης, Ν. Μακρυλός, Ι. Ατσάς. Οικ. Κουλιάς, Σ. Χαλεπήλιας, Μ. Σακαλέρος, Ν. Σισώης, Θ. Καπετανικόλας, Ε. Μαμουζέλος, Ν. Σδρέγας, Ν. Λυσγάρης, Ι. Λυσγάρης, Ν. Φράγκος, Γ. Αντώνογλου, Εμ. Θεοδοσίου. Χ. Μαΐρης, Ν. Σακαλέρος, Α. Κοκκινίδης, Ι. Λαμπρινός, Τρ. Καζώνης, Μ. Φράγος, Π. Γκιννής και Μ. Ζηρούνης.