Αξιέπαινη πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Σταματίου

Tο Ίδρυμα Σταματίου αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και αναγκαίο εργαλείο για την επικοινωνία και την επιβίωση σε ένα ψηφιοποιημένο περιβάλλον, οργανώνει και προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις χρήσης του διαδικτύου, προκειμένου να συμβάλει στην καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού.