Ξεκινά η συντήρηση του οδικού άξονα προς Λεθρά Λιβαδίων Τήλου

O Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με την ανάδοχο τεχνική εταιρεία, ύψους 398.387,24 € για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα προς Λεθρά Λιβαδίων Τήλου».

Η τεχνική μελέτη του έργου αφορά εργασίες συντήρησης του οδικού άξονα προς “Λεθρά”, στην περιοχή των Λιβαδίων της Νήσου Τήλου.

Συγκεκριμένα, η μελέτη αφορά την αποκατάσταση και βελτίωση της επιφάνειας του οδοστρώματος για μήκος 850 μ. περίπου, στην αντιστήριξη της οδού, στην απορροή των Ομβρίων υδάτων, στην αποφυγή καταπτώσεων και στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Επίσης προβλέπεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος με την κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης για όλο το μήκος που διέρχεται ο αγωγός ύδρευσης, ήτοι 680

μ. καθώς και η κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας, σε όλη της επιφάνεια της οδού. Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων Σ.Α.Ο. Επιπρόσθετα θα καθαιρεθούν τα υφιστάμενα Μονόπλευρα Στηθαία Οδού (Μ.Σ.Ο.) μήκους 120μ. και θα τοποθετηθούν στη θέση τους νέα Σ.Α.Ο.

Τέλος, θα αποκατασταθεί και η διαγράμμιση σε όλο το μήκος της οδού.

Φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το έργο είναι ενταγμένο και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Ν. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.