Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Με «φορτωμένη» ημερήσια διάταξη συνεδριάζει, την ερχόμενη Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, στις 6:30 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου.

Ανάμεσα στα σαράντα πέντε θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση, είναι η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Ρόδου για το έργο της επισκευής και συντήρησης των κτιρίων του Λιμεναρχείου Ρόδου και του Α’ ΛΤ Λίνδου. Σημειώνεται ότι, στο έργο αυτό, περιλαμβάνεται και η ανακατασκευή και διαμόρφωση χώρων κράτησης στο Λιμεναρχείο της Ρόδου.
Ακόμη, στη συνεδρίαση της Παρασκευής, έρχεται για έγκριση εισήγηση του αρμόδιου εντεταλμένου συμβούλου, κ. Θανάση Στάμου, για την ανάθεση εργασιών ειδικών  μηχανημάτων ακτών για τον καθαρισμό των παραλιών σε όλη την επικράτεια του Δήμου Ρόδου.

Όπως αναφέρει στην εισήγησή του ο εντεταλμένος σύμβουλος, ενόψει της τουριστικής περιόδου και μετά τις επιβαρύνσεις των παραλιών από τη χειμερινή περίοδο, είναι αναγκαίες οι κατά το νόμο επιτρεπόμενες επεμβάσεις από το Δήμο, προκειμένου να είναι έτοιμο το νησί να παρέχει στους λουόμενους ασφαλείς και καθαρές ακτές. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο Δήμος Ρόδου πρόκειται να αναθέσει «Εργασίες Επιφανειακής διαμόρφωσης παραλιών με μηχανικά και χειροκίνητα μέσα», σε όλη την ακτογραμμή του νησιού που είναι προσβάσιμη στους λουόμενους. Για το λόγο αυτό έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2020 ανά Δημοτική Ενότητα, συνολικού ύψους 180.000 ευρώ.
Εξαιτίας, όμως, της μορφολογίας των ακτών της υπάρχουν πολλά σημεία σε αυτές ή εξολοκλήρου, που η πρόσβαση ή η χρήση μηχανικών μέσων δεν είναι εφικτή. Συνεπώς οι εργασίες σε αυτά τα σημεία θα πραγματοποιηθούν (και όπου απαιτείται) με χειρωνακτικό τρόπο παράλληλα με τα μηχανικά για τις υπόλοιπες επιφάνειες.

Οι ποσότητες των επί μέρους παρεχομένων υπηρεσιών θα προσδιορίζονται στις τεχνικές εκθέσεις της υπηρεσίας και σύμφωνα με τη μορφολογία και την έκταση των ακτών κάθε δημοτικής ενότητας. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει μία φορά για όλες τις παραλίες κάθε Δημοτικής Ενότητας και επαναληπτικά όποτε και όπου απαιτείται προκειμένου οι παραλίες να διατηρούνται σε άψογη κα τάσταση, επισκέψιμες, χρηστικές και ακίνδυνες. Συνεπώς, η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προσδιορίζεται από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων (εκτιμάται εντός Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου) και έως το πέρας της τουριστικής περιόδου (31.10.2020), καθώς απαιτούνται και επαναληπτικές παρεμβάσεις λόγω καιρικών συνθηκών.

Αναλυτικά, στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης συνεδρίασης περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα:
Ενημέρωση από τον Δήμαρχο κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.
-Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2020, αρ. απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 35/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
-Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2019, αρ. απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 34/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

-Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2020, αρ. απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 36/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
-Έγκριση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Γνωμοδότηση για την αποδοχή εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ» και του Δήμου Ρόδου, αρ. απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 46/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

-Λήψη απόφασης περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής αρ. πρωτ. 2/6968/2020 και συμπληρωματική αυτής, αρ.πρωτ. 2/7979/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
-Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων αρ.πρωτ. 2/6500/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

-Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου στην Τ.Κ. Κρητηνίας από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου και αποδοχή σύμβασης χρησιδανείου, αρ.πρωτ. 2/4970/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
-Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της κτηματολογικής μερίδας 62 Οικοδομών Αρνίθας γνωστό ως παραδοσιακό καφενείο-πρώην κοινοτικό γραφείο της Κοινότητας Αρνίθας, αρ.πρωτ.2/6901/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

-Ανανέωση εγκεκριμένων χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης κατ’ εφαρμογή Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 16/7825/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
-Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Ρόδου, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή- Συντήρηση κτιρίων Λιμεναρχείου Ρόδου και Α΄ΛΤ Λίνδου και ανακατασκευή – διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου», αρ.πρωτ. 2/6206/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

-Αντικατάσταση εκπροσώπου Δήμου Ρόδου και του αναπληρωτή του, στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για το έργο «Επισκευή –Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων», αρ.πρωτ. 16/8260/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
-Αντικατάσταση εκπροσώπων και αναπληρωτών Δήμου Ρόδου σε ισχύουσες Προγραμματικές Συμβάσεις, αρ.πρωτ. 16/8522/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

-Έγκριση της αρ. 05/29-1-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 69/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
-Έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου εντός της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου για τη στέγαση του 10ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου Νηπιαγωγείου πόλεως Ρόδου, αρ.πρωτ. 2/7304/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
-Λήψη απόφασης για την ανάθεση εργασιών ειδικών μηχανημάτων ακτών στην επικράτεια του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 2/8439/2020, (Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Στάμος).
-Τροποποίηση της με αρ.899/2018 απόφασης Δ.Σ. για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5021493 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», αρ.πρωτ. 2/8314/2020, (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Κυριακή Νικολαΐδου).

-Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων Συντροφιάς Δήμου Ρόδου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και τον Άξονα προτεραιότητας, «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», αρ.πρωτ. 2/9393/2020, (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Κυριακή Νικολαΐδου).

-Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης (αίτηση στήριξης) πράξης Στο μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2014-2020, αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ /ΔΠΔ /99217/ 2679/15-112019 πρόσκληση), (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Κυριακή Νικολαΐδου).
-Έγκριση επιχορήγησης Μη Κυβερνητικού Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου», αρ.πρωτ. 5/8025/2020, (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάββας Καραταπάνης).

-Επικαιροποίηση της 2ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α 72890 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  2014-2020», αρ.πρωτ. 14/9277/2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος-Ευθύμιος Τριάντος).