Στην πρόσληψη 15 οδηγών για δύο χρόνια (εκτός ΑΣΕΠ) θα προχωρήσει η ΔΕΣ “ΡΟΔΑ”

Σε άμεση πρόσληψη 15 οδηγών  ηλικίας μεταξύ 55-67  με διετή σύμβαση εργασίας χωρίς να απαιτούνται να ενταχθούν στις διαδικασίες αξιολόγησης μέσω του ΑΣΕΠ θα προχωρήσει άμεσα η διοίκηση της ΔΕΣ “ΡΟΔΑ”.

Η απόφαση αυτή (η οποία εντάσσεται σε πρόγραμμα φορέων και οργανισμών που  αξιοποιεί η διoίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών) είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού δίνει το δικαίωμα σε συμπολίτες μας που βρίσκονται κοντά στη διαδικασία συνταξιοδότησης, να εργαστούν με αξιοπρέπεια στο νησί μας χωρίς να μπλέκουν σε δαιδαλώδεις διαδικασίες.

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση.