Πρόταση από τον δήμο Ρόδου για την αναβάθμιση του Κυνοκομείου

Πρόταση χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται από το κυνοκομείο-μεταξύ των οποίων και βαν για την περισυλλογή  και παροχή πρώτων βοηθειών σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς!-ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (προ ΦΠΑ) θα υποβάλει ο Δήμος της Ρόδου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εισήγηση που έρχεται για έγκριση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της ερχόμενης Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου, ο Δήμος της Ρόδου θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο «κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ρόδου» στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και τον Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, «βασικοί στόχοι του προγράμματος αυτού, είναι η δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδομών με σκοπό την αδειοδότησή τους και τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τους Δήμους στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ και ο κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία αίτηση με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης 300 χιλιάδες ευρώ (προ ΦΠΑ). Μάλιστα, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020 ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θα υποβάλει την παραπάνω πρόταση ο Δήμος Ρόδου που μαζί με το ΦΠΑ ανέρχεται στα 371.840,40 ευρώ.
Μάλιστα, η πρόταση του θα περιλαμβάνει δύο υποέργα τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των δημοτικών υποδομών περίθαλψης αδέσποτων ζώων και πρόκειται για τα εξής:
Το πρώτο είναι η επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς που διατηρεί, προϋπολογισμού 221.774,19 ευρώ (προ ΦΠΑ). Το δεύτερο είναι η προμήθεια δύο οχημάτων μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μαζί με τον εξοπλισμό τους, προϋπολογισμού 78.097,10 ευρώ (προ ΦΠΑ).

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα βαν περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κόστους περίπου 20 χιλιάδων ευρώ. Σημαντικό είναι, όμως, κάτι που για πρώτη φορά αναμένεται να παρέχει ο Δήμος και έχει να κάνει με την προμήθεια και ενός δεύτερου βαν, προϋπολογισμού περίπου 28 χιλιάδων ευρώ, το οποίο, εκτός από τη μεταφορά τους, θα παρέχει και πρώτες βοήθειες σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς! Επίσης, είναι και ο εξοπλισμός των δύο αυτών βαν, προϋπολογισμού περίπου 30 χιλιάδων ευρώ.