Σε ιδιώτες θα παραχωρηθούν τα Σφαγεία της Ρόδου

Σε ιδιώτες θα παραχωρηθούν τα σφαγεία της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, όπως αποφάσισε το περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου στην τελευταία του συνεδρίαση.

Ειδικότερα οι χώροι στους οποίους βρίσκονται οι εγκαταστάσεις θα παραχωρηθούν αρχικά και πάλι στη «ΦΥΤΩΡΙΟΑ ΑΕ» με μίσθωμα κατ’ ελάχιστο 1500 ευρώ το χρόνο για διάρκεια πέντε χρόνια.

Στη συνέχεια η εταιρία θα προχωρήσει στην παραχώρηση της λειτουργίας τους σε ιδιώτη ( φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για το ίδιο χρονικό διάστημα ή για όσο προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου προχωρώντας σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Η διαδικασία θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα.

Σημειώνεται ότι τα σφαγεία λειτουργούν από την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου. όμως η αδυναμία πρόσληψης προσωπικού προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς και η μη ευέλικτη λειτουργία τους για δημοσιονομικούς λόγους, δημιουργούν αντικειμενικές δυσκολίες στην προσπάθεια να παρέχονται καλές υπηρεσίες στους παραγωγούς μέσα από τη συγκεκριμένη υποδομή.

Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο να παραχωρηθεί για χρήση σε ιδιωτικό φορέα καθώς εκτός από την εξασφάλιση των καλών υπηρεσιών στους παραγωγούς θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας.