Για απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων κατηγορεί το ΤΕΕ Δωδεκανήσου η Περιφέρεια

Τη δυσαρέσκειά του για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εξέφρασε με ομόφωνη απόφασή της η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ Δωδεκανήσου και η ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδεκανήσου που απέστειλαν σχετική επιστολή διαμαρτυρίας.

Στη διαμαρτυρία αυτή, υπήρξε απάντηση από τον εκτελεστικό γραμματέα της Περιφέρειας που την επέστρεψε ως απαράδεκτη διότι,  όπως αναφέρει το ΤΕΕ προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις με αοριστίες και αυθαίρετα συμπεράσματα.

Η απάντηση της Περιφέρειας, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις του ΤΕΕ και ήδη έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους μηχανικούς της Δωδεκανήσου, για να λάβουν γνώση.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η επιστολή διαμαρτυρίας του ΤΕΕ Δωδεκανήσου και της ΕΜΔΥΔΑΣ, αναφέρει τα εξής:
“Κύριε Περιφερειάρχη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. - Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου κατόπιν συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 με την παρουσία των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου, αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή της παρούσης επιστολής, με την οποία εκφράζεται η δυσαρέσκειά της, για τις πρόσφατες σχετικές Αποφάσεις τοποθέτησης υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι σχετικές Αποφάσεις σας, πέραν του γεγονότος ότι εγείρουν ζητήματα νομιμότητας, καθώς αποτελούν διοικητικές πράξεις που δεν έχουν προκύψει σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.    

Το Τ.Ε.Ε. Δωδεκανήσου, ως θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου, ως επίσημο συνδικαλιστικό όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, διαχρονικά στηρίζουν κάθε Περιφερειακή Αρχή για την αποτελεσματικότερη ωρίμανση και εκτέλεση των τεχνικών έργων με σκοπό την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου μας και για το λόγο αυτό στηρίζουν την προσπάθειά σας προς την Κεντρική Διοίκηση για την έγκριση προσλήψεων Διπλωματούχων Μηχανικών για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες λόγω της νησιωτικότητας είναι εμφανώς υποστελεχωμένες.

Με δεδομένη την υποστελέχωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δεν είναι κατανοητή η έκδοση των πρόσφατων σχετικών αποφάσεών σας, οι οποίες μεταξύ άλλων δεν λαμβάνουν υπόψη τους το θεσμοθετημένο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων (ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ), τοποθετούν υπαλλήλους μη τεχνικής ειδικότητας σε αμιγώς τεχνικό αντικείμενο, ενώ αποκλείουν μέλη μας συναδέλφους μηχανικούς από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης που αντιστοιχούν στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών και στην εμπειρία τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και επιφυλασσόμενοι από κοινού, να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες υποστήριξης των μελών μας, παρακαλούμε όπως:

- προχωρήσετε άμεσα στην τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε συνέχεια της Απόφασης που έχει λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για τη σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής  για την επεξεργασία  του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά τη συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2019 στη Σύρο, στην οποία θα συμμετέχει εκπρόσωπος της ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδεκανήσου, με σκοπό να διορθωθούν οι υφιστάμενες αστοχίες (κατάργηση ειδικοτήτων εκτός τεχνικού αντικειμένου σε θέσεις με τεχνικό γνωστικό αντικείμενο, προσθήκη κατάλληλων ειδικοτήτων μηχανικών σε θέσεις που σήμερα δεν προβλέπονται π.χ. μηχανικοί πληροφορικής και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί – μηχανικοί υπολογιστών στη Διεύθυνση Πληροφορικής κ.ά.).  

- προβείτε στη στελέχωση των θέσεων ευθύνης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί επιλογής προϊστάμενων.   
Με εκτίμηση,

Για τη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. Δωδεκανήσου
Ο Πρόεδρος  
Αντώνης Γιαννικουρής                                                                                                              

Για την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου          
Η Πρόεδρος
Μίκα Μιχαλάκη”


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
“Κύριοι, σας επιστρέφουμε ως απαράδεκτη την επιστολή σας, στην οποία προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις με αοριστίες και αυθαίρετα συμπεράσματα, για ενέργειες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες είναι απόλυτα σύννομες.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λόγω της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών της κινείται με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και της παραγωγικότητας των υπαλλήλων,  ώστε ν’ ανταπεξέλθει στο τιτάνιο έργο της.

Το ΤΕΕ και η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. είναι υπεύθυνοι φορείς και οφείλετε να διαφυλάξετε το κύρος αυτών.

Ο εκτελεστικός γραμματέας
Νικόλαος Ι. Παπασταματίου”