Συνελήφθησαν στη Ρόδο για διανομή προπαγανδιστικών φυλλαδίων

ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ - ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ

Υπό της Νομαρχίας κατηρτίσθη και ανεκοινώθη το πλήρες πρόγραμμα του εορτασμού επί τη επετείω της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα, ο οποίος θα γίνη την 7ην τρέχοντος εις Ρόδον.

Βάσει του προγράμματος θα τελεσθή Πανηγυρική δοξολογία εις τον Ιερόν ναόν του Ευαγγελισμού, ενώ τμήματα της Χωροφυλακής του Λιμεναρχείου του Αεροπορικού Αποσπάσματος, προσκόπων και μαθητών θα παραταχθούν ομού μετά της φιλαρμονικής και θα αποδίδουν τιμάς. Επίσης προβλέπεται σημαιοστολισμός όλων των δημοσίων και δημοτικών καταστημάτων των οικιών κ.λ.π.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Γ.Σ. κ ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Αφίκετο εις Ρόδον ο τέως διευθυντής των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου ο κ. Παναγιώτης Κυριακίδης, ο οποίος προσφάτως απεχώρησε της θέσεώς του διαφωνήσας. Πληροφορίαι ότι επίκειται η υποβολή μηνύσεων, αι οποίαι εκυκλοφόρησαν ευρύτατα, δεν επεβεβαιώθηκαν.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΘ’ ΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΔΙΕΝΕΙΜΑΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Υπό οργάνων του Τμήματος Ασφαλείας συνελήφθησαν οι Φασουλέττος Ν. ετών 76 και Μορφωπός Α. ετών 21 μάρτυρες του Ιεχωβά διότι κατελήφθησαν επ’ αυτοφόρω διανέμοντες προπαγανδιστικά φυλλάδια της αιρέσεως του Ιεχωβά, δωρεάν. Ούτοι απεστάλησαν μετά της σχηματισθείσης δικογραφίας εις τον κ. Εισαγγελέα.

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΟΡΑ
Ως ανεκοινώθη την προσεχή Κυριακήν εις το Εθνικόν Στάδιον θα λάβη χώραν φιλική ποδοσφαιρική συνάντησις μεταξύ των πρώην Πρωταθλητριών Δωδεκανήσου Δ. και Πατρών Παναχαϊκής. Η συνάντησις αύτη δέον να χαρακτηρισθή ως αγών «παρηγοριάς» δεδομένου ότι δια πρώτην φοράν και αι δύο ομάδες δεν κατέκτησαν την πρώτην θέσιν των τοπικών πρωταθλημάτων που μετέσχον και ούτω ευρίσκονται εκτός της Β’ Εθνικής κατηγορίας.

Αναμφισβητήτως και οι δύο ομάδες, παρά τας αποτυχίας τας οποίας είχον εις τα τοπικά πρωταθλήματα, θεωρούνται από τας καλυτέρας της Ελλάδος και πολύ ανώτεραι πολλών απ’ αυτάς που μετέχουν εις την Β’ Εθνικήν.

Δια τούτο ο αγών «παρηγοριά» της Κυριακής εις το Εθνικόν στάδιον προκαλεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων, ο Διαγόρας δε θα επιδιώξη να επιβληθή διότι ο εν λόγω αγών αποτελεί την «ρεβάνς» συναντήσεως η οποία έλαβε χώραν προ διετίας εις Πάτρας. Ως γνωστόν ο Διαγόρας είχε ηττηθή με 5-1.

Ως ανεκοινώθη με την συνάντησιν αυτήν τα Δ.Σ. του Διαγόρα και Δωριέως θα συνεργασθούν εις την μετάκλησιν ομάδων εξ όλων των μερών της χώρας.


ΑΠΟ ΑΡΧΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας)

Κατόπιν της γενομένης κληρώσεως των αδειών δια σπογγαλιείαν εις τα παράλια της Κυρηναϊκής υπό της ενταύθα σπογγαλιευτικής επιτροπής η Α.Τ.Ε. Καλύμνου ήρχισεν την χρηματοδότησιν προς τους πλοιάρχους μας οίτινες ετοιμάζονται με γοργόν ρυθμόν δια την σπογγαλιείαν της θερινής περιόδου.

Ούτω ήρχισεν η σύναψις συμβολαίων μεταξύ πλοιάρχων και δυτών πιστέυεται δε ότι η αναχώρησις των σπογγαλιευτικών σκαφάνδρων θα αρχίση από του πρώτου 10ημέρου του προσεχούς Απριλίου και θα αποπερατωθή προ του Πάσχα.
Σ. Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΝ
Σήμερον αναμένεται να καταπλεύση το Γερμανικόν υπερωκεάνειον «Βελκέρφραουνσαφτ» με περιηγητάς. Επ’ ευκαιρία της ενάρξεως των τουριστικών προσεγγίσεων του σκάφους θα δοθή επ’ αυτού κοκταίηλ-πάρτυ.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ
Ως ανεκοινώθη την 27η τρέχοντος θα λάβη χώραν η ετησία Γενική Συνέλευσις του Γ.Σ. Διαγόρα προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου.