Τουρισμός: Ο κορωνοϊός δεν τρομάζει τους Αμερικανούς

Οκορωνοϊός δεν τρομάζει τους Αμερικανούς τουρίστες, καθώς το 66% δήλωσαν σε έρευνα ότι δεν πρόκειται να ακυρώσουν το ταξίδι τους για το λόγο αυτό. Μόνο το 18% απάντησε ότι είναι πολύ πιθανό να ακυρώσουν το ταξίδι, ενώ το 16% έχει έναν προβληματισμό για να αναθεωρήσει τα σχέδια των διακοπών τους.

Το συμπέρασμα αυτό αναδεικνύει έρευνα του Reservations.com.
Σε αντίθεση με τα ταξίδια διακοπών, η πλειονότητα δηλώνει ότι θα ακυρώσει τα επαγγελματικά ταξίδια.
Πιο βέβαιοι ότι δεν θα ακυρώσουν το ταξίδι διακοπών δηλώνουν οι νεότερης ηλικίας Αμερικανοί (από 25 έως 34 ετών). Το 70% των Αμερικανών αυτής της ηλικίας ανέφεραν ότι δεν είναι πιθανό να προχωρήσουν σε ακύρωση.

Στα επαγγελματικά ταξίδια: το 43% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι σίγουρα θα το ακυρώσουν, το 10% είπε ότι αυτό είναι πολύ πιθανό και άλλο ένα 10% είπε πιθανώς, Το 15% ανέφεραν ενδεχομένως να ακυρώσουν, το 11% ότι πιθανότατα δεν θα ακυρώσουν και μόνο το 12% ήταν κατηγορηματικοί ότι δεν θα ακυρώσουν το επαγγελματικό τους ταξίδι.

Η έρευνα έδειξε ακόμα ότι η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί ότι η ταξιδιωτική βιομηχανία θα επηρεαστεί αρνητικά από τον κορωνοϊό. Το 64% εκτιμά ότι η ταξιδιωτική βιομηχανία θα υποφέρει από τον κορωνοϊό, το 24% δεν έχει καταλήξει ακόμη σε κάποια εκτίμηση και μόλις 12% εκτιμά ότι η ταξιδιωτική βιομηχανία δεν υποστεί σημαντικές συνέπειες.

Η έρευνα διεξήχθη  μέσω της πλατφόρμας Google Surveys και μετείχαν 1.001 ενήλικοι χρήστες του διαδικτύου στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 15 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2020. Οι απαντήσεις σταθμίστηκαν με βάση το φύλο, την ηλικία και την περιοχή, ώστε να ταιριάζουν με τα δημογραφικά στοιχεία του εθνικού πληθυσμού στο διαδίκτυο.

Πηγή: tornosnews.gr