Θα διατεθούν 2,6 εκατομμύρια  για τους δρόμους της Ρόδου

Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου στις δημοτικές ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λίνδου, νότιας Ρόδου, Καμείρου και Ατταβύρου που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς.

Το έργο θα εκτελεστεί από την εταιρία «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» και θα κοστίσει 2.640.000 ευρώ.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να το έχει ολοκληρώσει μέσα σε διάστημα πέντε μηνών όπως προβλέπεται από τη σύμβαση που υπεγράφη. Το έργο έχει τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ν.ΑΙ. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΛΙΝΔΟΥ, ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» και εκτελείται μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, στις 13 Νοεμβρίου με την οποία κηρύχτηκαν οι δημοτικές ενότητες Αφάντου και Αρχαγγέλου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής καθώς επίσης και μετά την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στις 26 του ίδιου μήνα, με την οποία κηρύχτηκαν οι δημοτικές ενότητες Ρόδου, Ιαλυσού, Πεταλούδων, Καμείρου, Ατταβύρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, επίσης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Ν. Δωδεκανήσου μέσω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.