Πιστώθηκαν οι πάγιες προκαταβολές  για την πόλη της Ρόδου και τα χωριά μας

Με σχετική απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου κου Τηλέμαχου Καμπούρη, πιστώθηκαν από χθες οι πάγιες προκαταβολές στη δημοτική κοινότητα της Ρόδου καθώς επίσης και στις υπόλοιπες κοινότητες του νησιού μας.

Η πάγια προκαταβολή κυμαίνεται στα 1.000 ευρώ με 8.000 ευρώ, και συγκεκριμένα για το μήνα Μάρτιο θα  έχει ως εξής:

Πόλη Ρόδου:     8.000 ευρώ
Κρεμαστή:     4.000 ευρώ
Κρητηνία:     2.000 ευρώ
Κοσκινού:     4.000 ευρώ
Κατταβιά:     2.000 ευρώ
Καλυθιές:     4.000 ευρώ

Κάλαθος:     2.000 ευρώ
Καλαβάρδα:     2.000 ευρώ
Ίστριος:     1.000 ευρώ
Ιαλυσός:     6.000 ευρώ
Θεολόγος:     2.000 ευρώ
Ψίνθος:     2.000 ευρώ
Έμπωνα:     2.000 ευρώ

Φάνες:     2.000 ευρώ
Σορωνή:     2.000 ευρώ
Σιάννα:     1.000 ευρώ
Σάλακος:     2.000 ευρώ
Πυλώνα:     2.000 ευρώ
Προφύλια:     2.000 ευρώ

Πλατάνια:     1.000 ευρώ
Διμυλιά:     2.000 ευρώ
Παστίδα:     4.000 ευρώ
Παραδείσι:     4.000 ευρώ
Μονόλιθος:     1.000 ευρώ

Δαματριά:     2.000 ευρώ
Μεσαναγρός:     1.000 ευρώ
Γεννάδι:     2.000 ευρώ
Μάσσαρι:     2.000 ευρώ
Βάτι:     2.000 ευρώ

Μαριτσά:     2.000 ευρώ
Μαλώνα:     2.000 ευρώ
Αφάντου:     4.000 ευρώ
Λίνδος:     2.000 ευρώ
Λαχανιά:     1.000 ευρώ

Ασκληπειό:     2.000 ευρώ
Λάρδος:     2.000 ευρώ
Αρχίπολη:     2.000 ευρώ
Αρχάγγελος:     4.000 ευρώ
Αρνίθα:     1.000 ευρώ
Απολακκιά     2.000 ευρώ
Άγιος Ισίδωρος:     2.000 ευρώ.