Σαρωτικές αλλαγές σε όλες  τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Του Χρήστου Ατλάση
Χημικού MSc*

 

Νέες μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα παρουσίασε πρόσφατα η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως. Οι μεταρρυθμίσεις κινούνται σε 3 άξονες: το πρόγραμμα του σχολείου, την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και τις εκπαιδευτικές δομές.  

 Ύστερα από τις  προεκλογικές εξαγγελίες της Υπουργού για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, το Υπουργείο έρχεται πράγματι να παρουσιάσει πρόσφατα νέες αλλαγές.

Ειδικότερα, για το πρόγραμμα του σχολείου, οι αλλαγές που προβλέπονται, εστιάζουν στη διαμόρφωση νέων προγραμμάτων σπουδών και σταδιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών ήδη από τον Απρίλιο του 2020. 

Στο νέο πρόγραμμα σπουδών γίνεται προσπάθεια για συστηματική ένταξη των εργαστηρίων δεξιοτήτων το σχολικό έτος 2020-2021 στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, ενίσχυση πληροφορικής, κλασικών γραμμάτων, ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής καθώς και τροποποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων και σταδιακή αλλαγή της φιλοσοφίας των εξετάσεων με  έμφαση στις ερευνητικές εργασίες.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η θεσμοθέτηση της Τράπεζας Θεμάτων, ήδη από το 2020-21 για την Α’ Λυκείου. Πλεονέκτημα της επαναφοράς αυτής, είναι ότι διασφαλίζει έναν ενιαίο βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Παρά την αποτυχία της εφαρμογής αυτής παλαιότερα, αυτή τη φορά γίνεται προσπάθεια  για εκσυγχρονισμό του συστήματος.

Με αυτή τη ρύθμιση διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης των μαθητών. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου. Ο βαθμός του απολυτηρίου θα προκύπτει από τη βαθμολογία των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη, ενώ το πιστοποιημένο εθνικό απολυτήριο  θα ανοίγει την πόρτα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στα τέσσερα μαθήματα στο τέλος  της  Γ΄ Λυκείου για να λάβουν το απολυτήριο. Το σύστημα αυτό, όπως εξηγεί  η κυρία  Κεραμέως,  προϋποθέτει βάση του 10 για τη λήψη του απολυτηρίου. Η Υπουργός  προαναγγέλλει αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των δύο βαθμίδων, δηλαδή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο.

Όσον αφορά την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου, δίνεται έμφαση στην επιμόρφωση, με πρωτοπόρες δράσεις και καινοτόμες μεθόδους, με επένδυση 14 εκατομμυρίων ευρώ στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης.

Σχετικά με την αξιολόγηση, πρώτο στάδιο αποτελεί η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από το 2020-21, με αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της  και δεύτερο η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Το Υπουργείο κάνει λόγο για «συνεκτική προσέγγιση και κλιμακωτή υλοποίηση», με «σεβασμό στον εκπαιδευτικό και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία».  Σύμφωνα με την Υπουργό, στόχος είναι η επένδυση στον εκπαιδευτικό, η ποιοτική εκπαίδευση για τα παιδιά και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης στο νέο σύστημα.

Ο τρίτος άξονας των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, κινείται στις εκπαιδευτικές δομές, με  αλλαγές στις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα, με διακριτή έμφαση στην παιδαγωγική υποστήριξη σχολικών δικτύων και περισσότερο αξιοκρατική διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Τα στοιχεία «επαγγελματικής ταυτότητας» που θα μετρούν στο νέο σύστημα επιλογής των συνολικά περίπου 20.000 εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης  είναι κυρίως τα  πτυχία, η προϋπηρεσία και η συνέντευξη, αλλά και τα αποτελέσματα που θα έχει κάθε εκπαιδευτικός από την αξιολόγησή του εκπαίδευσης.

Πρόκειται για το έκτο στη σειρά σύστημα επιλογής στελεχών σε επιτελικές θέσεις από το 2006 έως σήμερα. Επιπλέον, στόχος του Υπουργείου, αποτελεί η διπλή μοριοδότηση δυσπρόσιτων περιοχών με προτεραιότητα στην κάλυψη κενών των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, διετής διάρκειας πινάκων.

Παράλληλα, το Υπουργείο έχει στόχο να λειτουργήσουν 24 πρότυπα σχολεία και 38 πειραματικά σχολεία σε όλη τη χώρα κατανεμημένα σε όλη την επικράτεια, από τον Σεπτέμβριο του 2020. Όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας στο σχολείο, η  κυβέρνηση εξετάζει το μέτρο θέσπισης και εφαρμογής Σχολικών Κανονισμών σε κάθε σχολείο, με τους μαθητές να συνδράμουν επίσης στο εγχείρημα, με την καταγραφή και την τήρηση των κανόνων.

Οι τακτικές συναντήσεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων κινούνται, καθώς και η διενέργεια ημερίδων και εκδηλώσεων για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, μπορούν να συμβάλουν θετικά. Επιπρόσθετα, το κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει εκπαιδευτικούς με ειδικές γνώσεις (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί), ενώ προωθείται ο θεσμός του Δασκάλου/Καθηγητή Εμπιστοσύνης, στον οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν οι μαθητές.

Έπειτα από την παρουσίαση των αλλαγών αυτών, μένουμε αισιόδοξοι και αναμένουμε τις εξελίξεις για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην  ελληνική παιδεία. Είμαστε ωστόσο επιφυλακτικοί, αφού έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τη μία κυβέρνηση να ράβει και την άλλη να ξηλώνει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.

*Είναι επίσης πιστοποιημένος Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάζεται στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης