Ξεκινά η ασφαλτόστρωση της δημοτικής οδού από τον οικισμό στην παραλία Κάνια της Χάλκης

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά της και της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους των μικρών νησιών, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση ύψους 229.213,43 € για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από όρια οικισμού Χάλκης έως λιμανάκι Κάνια νήσου Χάλκης», η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα.

Το έργο αφορά τη βελτίωση της βατότητας της τσιμεντοστρωμένης δημοτικής οδού που οδηγεί από τα όρια του βασικού οικισμού του νησιού (Χάλκη) – Κεντρικό Λιμάνι προς την Παραλία “Κάνια” (συνολικού μήκους περί των 2.020m).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Φορέας κατασκευής είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας, μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Χάλκης.

Πρόκειται για ένα ακόμα έργο που δεν είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας, αλλά υλοποιείται από τις υπηρεσίες της, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους Δήμους, όταν αυτοί δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια.