ΚΕΠ θα λειτουργήσει στη Λίνδο

Τη δημιουργία παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στη Λίνδο ενέκρινε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου στην πρόσφατη συνεδρίασή του, μετά από σχετική εισήγηση του αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Ιωάννη Καμπούρη.

Πρόκειται για μια απόφαση εξαιρετικά θετική για την περιοχή, αφού τους καλοκαιρινούς μήνες οι κάτοικοι και οι επισκέπτες αυξάνονται κατακόρυφα λόγω της τουριστικής περιόδου και η ανάγκη για τη γραφειοκρατική τους εξυπηρέτηση είναι μεγάλη. 

Το μοναδικό ΚΕΠ που υπάρχει άλλωστε σε ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Λινδίων, αυτό της Λάρδου, δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες. Για τον λόγο αυτό εξάλλου το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που θα στεγαστεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Λίνδου, θα αποτελεί παράρτημα του ΚΕΠ της Λάρδου.

Στην τοποθέτησή του κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης ανέφερε συγκεκριμένα: «Έχοντας υπόψη την έλλειψη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Δημοτική Κοινότητα Λινδίων, αλλά και των αιτημάτων των πολιτών, των επισκεπτών και των φορέων της κοινότητας οι οποίοι σήμερα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που βρίσκεται στη Λάρδο, προτείνεται η δημιουργία παραρτήματος ΚΕΠ της Λάρδου, στη Δημοτική Κοινότητα Λινδίων.

Το συγκεκριμένο παράρτημα ΚΕΠ της Λίνδου θα μπορεί να εξυπηρετεί και τις όμορες κοινότητες της Καλάθου και της Πυλώνας, συνολικού αριθμού πολιτών πέραν των δύο χιλιάδων πεντακοσίων μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι υπερδιπλασιάζονται κατά τη θερινή περίοδο. Το παράρτημα θα στεγαστεί εντός του Δημοτικού Καταστήματος Λίνδου. Υπάρχει κατάλληλος χώρος, ο οποίος μάλιστα πληροί τις προδιαγραφές για να λάβουμε τη σχετική έγκριση λειτουργίας από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο χώρος είναι προσβάσιμος στα άτομα με κινητικά προβλήματα και υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης τουαλέτας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους που θα το στελεχώσουν, αλλά και για τους πολίτες που θα εξυπηρετούνται. Το κόστος δημιουργίας του είναι ασήμαντο, διότι υπάρχει ο χώρος και ο εξοπλισμός και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον Δήμο Ρόδου.

Το συγκεκριμένο παράρτημα θα λειτουργεί σε επίπεδο Γραφείου, προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και θα στελεχωθεί από υπαλλήλους του Δήμου μας. Για τη δημιουργία του συγκεκριμένου παραρτήματος ΚΕΠ διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου».