Λεξιστορείν:  Το άθροισμα!

Άθροισμα ονομάζουμε το αποτέλεσμα της πρόσθεσης  αλλά κι ένα σύνολο (π.χ. το άθροισμα των απόψεών μας είναι ομοιογενές).

Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από  το επίθετο  αθρόος (α αθροιστικό +  θρόος = ο θόρυβος). Αρχική σημασία της λέξης ήταν  ο θόρυβος των πολλών, ενός συγκεντρωμένου πλήθους και στη συνέχεια η συγκέντρωση, το σύνολο, η πρόσθεση.