Λεξιστορείν: Η ισχαιμία!

Ισχαιμία ονομάζουμε τη  διακοπή ή την ελάττωση της κυκλοφορίας του αίματος σε κάποιο όργανο ή ιστό του ανθρώπινου σώματος. Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το αρχαίο ρήμα ίσχω = περιορίζω, εμποδίζω και β’ συνθετικό τη λέξη αίμα.