Χωρίς μέλη η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου λόγω κορωνοϊού

Χωρίς την παρουσία μελών του θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη γενική συνέλευση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσε που εξέδωσε το σωματείο αναφέρει τα εξής:

Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου θέλει να ενημερώσει τα μέλη του, δεδομένης της κατάστασής με τη πανδημία του Κοροναΐου, των σχετικών μέτρων που έχει λάβει το κράτος για την αντιμετώπιση της αλλά και του χρονικού περιθωρίου που έχει πριν την έναρξη της σεζόν ώστε να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), πώς αποφάσισε ότι δεν δίνατε να πραγματοποιηθεί η ΓΣ με την παρουσία των μελών εξαιτίας της μαζικής συγκέντρωσης.

Η Διοίκηση, λοιπόν, σεβόμενη των προληπτικών μέτρων και της ασφάλειας τόσο των μελών του Σωματείου όσο και της ευρύτερης κοινωνίας ορίζει την 18η Μαρτίου 2020 ως ημερομηνία για την ΓΣ χωρίς όμως να καλεί τα μέλη να είναι παρόν.

Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί μόνο με την παρουσία των μελών του ΔΣ ενώ οι εργαζόμενοι θα ενημερωθούν αναλυτικά από τον τύπο για όλα τα πεπραγμένα της ΓΣ.