Αναστολή όλων των εξετάσεων αρμοδιότητας  των διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών

Mε απόφαση την οποία υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναστέλλονται όλες οι εξετάσεις αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδικότερα, αναστέλλονται οι:
* οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών και οδηγών
* οι εξετάσεις απόκτησης ειδικής άδειας ταξί
* οι εξετάσεις υποψήφιων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων
* οι εξετάσεις για την αρχική απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR) και για την ανανέωση αυτών
* οι εξετάσεις για την άσκηση επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτη καθώς και
* όλες οι εξετάσεις αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η αναστολή θα ισχύσει για όλο το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.